Gwasanaethau a thimau

Rydym wedi gwneud newidiadau dros dro i'r ffordd yr ydym yn darparu ein gwasanaethau a hefyd amseroedd ymweld mewn ymateb i'r achosion Coronafeirws. Dylai cleifion gysylltu â'n Tîm Cymorth i Gleifion ar 0300 0200 159 neu HDHB.Patientsupportservices@wales.nhs.uk gydag unrhyw gwestiynau neu bryderon.

Sylwch: Gwefan newydd yw hon, rydym ar hyn o bryd yn trosglwyddo cynnwys. Os na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn chwilio amdano, ewch i'r wefan Archifedig yn www.bihyweldda.wales.nhs.uk
Chwiliwch am wasanaethau gan ddefnyddio'r gwymplen isod, neu cliciwch ar lythyren o'r wyddor.

 

 

 

 

A


B


C


Ch


D


Dd

 


  E


  F


  Ff


  G


  Ng

   


  H


  I


  J


  L


  Ll


  M


  N


  O


  P


  Ph


  R


  Rh


  S


  T


  Th


  U


  W


  Y

  Rhannwch: