Neidio i'r prif gynnwy

Practisau deintyddol

Mae'r dudalen hon yn rhestru practisau deintyddol yn yr ardal leol. Cliciwch ar eich sir i weld y wybodaeth berthnasol.

Dylech nodi y bydd holl staff practisiau deintyddol yn glynu wrth fesurau cadw pellter cymdeithasol ac y byddant efallai’n gwisgo cyfarpar diogelu personol megis masgiau er mwyn amddiffyn staff ac aelodau’r cyhoedd.

Rhannwch: