Neidio i'r prif gynnwy

Tîm ymgysylltu

Rydym yn cefnogi'r bwrdd iechyd i gael sgyrsiau gyda'i staff a phobl leol am wasanaethau iechyd.

Bydd y bwrdd iechyd yn cynnwys staff a phobl leol ar bob cam pan fydd cynlluniau i ddatblygu gwasanaethau, a phan fydd ei angen i egluro cefndir y penderfyniadau a wneir am wasanaethau.

Siarad Iechyd/Talking Health

Rydym wedi datblygu Siarad Iechyd/Talking Health (SI/TH) sy'n gynllun ar gyfer pobl sy'n defnyddio ein gwasanaethau ac a hoffent fod yn rhan o'r ffordd y mae'r gwasanaethau hynny'n cael eu datblygu a'u rhedeg. Os ymunwch â'r cynllun, byddwn yn eich diweddaru ar ein newyddion am weithgareddau ymgysylltu ac ymgynghoriadau. Byddwn yn eich gwahodd i'n digwyddiadau ac, os oes gennych ddiddordeb, yn anfon arolygon atoch i'w cwblhau er mwyn i chi ddweud wrthym beth ydych chi'n ei deimlo am wasanaethau.

Os hoffech ddarganfod mwy am SI/TH, ewch i'n gwefan trwy glicio yma (agor mewn dolen newydd) neu cysylltwch ag aelod o'n tîm:

Delyth Evans, Rheolwr Ymgysylltu
Ebost: delyth.evans5@wales.nhs.uk

 

Liz Cartwright, Rheolwr Ymgysylltu
Ebost: liz.cartwright@wales.nhs.uk 

 

Sophie Rees, Swyddog Ymgysylltu
Email: 
sophie.rees12@wales.nhs.uk

 

Gaynor Megicks, Swyddog Ymgysylltu (gan gynnwys Sir Gaerfyrddin)
Ebost: gaynor.megicks@wales.nhs.uk

 

Hassim Ganiyu, Swyddog Ymgysylltu (gan gynnwys Ceredigion)
Ebost: hassim.Ganiyu@wales.nhs.uk

 

Kate Lindley, Swyddog Ymgysylltu (gan gynnwys Sir Benfro)
Ebost:
 Kate.Lindley@wales.nhs.uk

 

Cysylltwch â ni:
Ffon: 01554 899 056
Ebost: hyweldda.ymgysylltu@wales.nhs.uk.
Ysgrifennwch at: FREEPOST HYWEL DDA HEALTH BOARD

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: