Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth i ofalwyr

Mae newidiadau dros dro yn cael eu gwneud i'r ffordd yr ydym yn darparu ein gwasanaethau gofalwyr mewn ymateb i'r achos Coronavirus. I gael gwybodaeth a diweddariadau, ymwelwch â'n tudalen wybodaeth COVID-19 a gweld yr adran Ydych chi'n ofalwr.

Beth yw gofalwr?
Mae Gofalwyr Ifanc yn blant a phobl ifanc (o dan 18 oed) sy'n gofalu am rywun yn eu teulu sydd â salwch, anabledd neu sy'n cael ei effeithio gan afiechyd meddwl neu gamddefnyddio sylweddau. Mae Gofalwyr sy’n Oedolion Ifanc, rhwng 16 a 25 oed.

Gall unrhyw un fod yn ofalwr ac, yn y rhan fwyaf o achosion, nid yw bod yn ofalwr yn ddewis; mae’n rhywbeth sy’n digwydd ar hap.

Mae’n bwysig cefnogi gofalwyr fel eu bod yn gallu parhau i roi gofal i berthynas neu ffrind.

Mae gofalwwyr yn gwneud hyn a mwy ar gyfer teulu a ffrindiau sy’n hŷn, un sâl neu ag anabledd, rhoi meddyginiaeth, cefnogaeth ymarferol, cefnogaeth emosiynol, gofal personol, meterion ariannol, help corfforol a hyn oll tra’n ceisio cynnal eu bywyd eu hunain. 

Rhannwch: