Meddygfeydd meddygon teulu

Mae'r dudalen hon yn rhestru meddygfeydd yn yr ardal leol.

Nodwch y bydd pob Practis Meddygol yn glynu wrth fesurau cadw pellter cymdeithasol, ac efallai y bydd y staff yn gwisgo cyfarpar diogelu personol (PPE), er enghraifft masgiau, i'w diogelu eu hunain ac aelodau o'r cyhoedd.

Rhannwch: