Neidio i'r prif gynnwy

Meddygfeydd meddygon teulu

Mae'r dudalen hon yn rhestru meddygfeydd yn yr ardal leol.

 

Dylech nodi bod pob practis meddygon teulu yn dilyn canllawiau gan Lywodraeth Cymru ynghylch sut mae lleihau achosion o drosglwyddo Covid, er enghraifft drwy weithredu mesurau cadw pellter cymdeithasol a gofalu bod staff yn gwisgo cyfarpar diogelu personol er mwyn amddiffyn staff a chleifion. Rhaid i bawb sy’n ymweld â chyfleusterau iechyd a gofal wisgo gorchudd wyneb.

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: