Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau cymorth i gleifion (adborth a chwynion)

Rhannwch eich profiad

Mae ansawdd yn gyrru popeth a wnawn ac i ni barhau i wella, hoffem wybod am eich profiad diweddar o ddefnyddio ein gwasanaethau.

Gallwch wneud hyn trwy gysylltu â'n gwasanaethau cymorth i gleifion:

Rhif Ffôn: 0300 0200 159

E-bost: hdhb.patientsupportservices@wales.nhs.uk

Ar-lein: Defnyddio ein ffurflen adborth (agor mewn dolen newydd)

Post: Rhadbost @ Hywel Dda

 

Rydym ar hyn o bryd yn ymgynghori’n gyhoeddus ar wasanaethau brys ac argyfwng plant ac ieuenctid (pediatreg) yn ysbytai Llwynhelyg a Glangwili. Mae mwy o wybodaeth yn ymgynghoriad (yn agor mewn ffenest newydd)

Adborth ar wasanaethau plant 

Ein nod yw darparu gwasanaeth o'r ansawdd gorau i blant a phobl ifanc a'u teuluoedd. Mae'n bwysig bod plant a phobl ifanc yn cael dweud eu dweud am eu hamser yn yr ysbyty. 

Mae casglu sylwadau a meddyliau yn bwysig iawn i'n helpu i gyflawni'r nod hwnnw. Mae gennym dri holiadur ar gael: 

 

 

Datganiad Preifatrwydd - Efallai y bydd y Tîm Profiad Cleifion yn casglu ac yn storio eich gwybodaeth yn unol â deddfwriaeth genedlaethol ar ddiogelu data y GIG. Rydyn ni'n cadw eich gwybodaeth i fonitro a chael adborth ar y gwasanaethau rydyn ni'n eu darparu i chi i nodi meysydd i'w gwella. Mae'r wybodaeth hon yn cael ei chasglu gennym ni trwy ystod o ddulliau - mae mwy o wybodaeth ar ein Datganiad Preifatrwydd yma (agor mewn dolen newydd)

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: