Gwasanaethau cymorth i gleifion (adborth a chwynion)

 

Rhannwch eich profiad

Mae ansawdd yn gyrru popeth a wnawn ac i ni barhau i wella, hoffem wybod am eich profiad diweddar o ddefnyddio ein gwasanaethau.

Gallwch wneud hyn trwy gysylltu â'n gwasanaethau cymorth i gleifion:

Rhif Ffôn: 0300 0200 159

E-bost: hdhb.patientsupportservices@wales.nhs.uk

Ar-lein: Defnyddio ein ffurflen adborth

Post: Rhadbost @ Hywel Dda

Mae eich adborth yn bwysig i ni ac rydym bob amser eisiau clywed gennych ynglŷn â'ch profiadau o'r gofal iechyd a ddarparwn.

Rydym yn falch iawn o dderbyn sylwadau cadarnhaol am ein staff a'n gwasanaethau ac rydym yn defnyddio'r rhain i dynnu sylw at le mae pethau'n gweithio'n dda. Os ydych chi'n falch o'r gofal neu'r driniaeth a gawsoch, rhowch wybod i ni a byddwn yn sicrhau eu bod yn cael eu rhannu.

Am fwy o wybodaeth am ddarparu adborth a chanmoliaeth, ewch i’n dudalen yma

Yn anffodus, mae yna adegau pan na fydd pethau'n mynd yn ôl y bwriad. Mae lleisio'ch cwyn yn caniatáu inni ddysgu o'ch profiadau a gwella'r gwasanaethau rydyn ni'n eu cynnig.

Os ydych chi, aelod o'ch teulu, gofalwr neu eiriolwr, am drafod unrhyw gwynion sydd gennych, dylech siarad â'r staff sy'n ymwneud â'ch gofal a'ch triniaeth fel y gallant eich helpu i ddatrys y mater.

Fodd bynnag, os nad yw'r weithred hon wedi datrys materion i chi, neu os byddai'n well gennych siarad â rhywun nad yw'n ymwneud â'ch gofal neu sy'n ansicr â phwy i siarad, cysylltwch â'r tîm Gwasanaethau Cymorth i Gleifion yma.

Am fwy o wybodaeth am gwneud cwyn,ewch i’n dudalen yma

Rhannwch: