Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau cymorth i gleifion (adborth a chwynion)

 

Rhannwch eich profiad

Mae ansawdd yn gyrru popeth a wnawn ac i ni barhau i wella, hoffem wybod am eich profiad diweddar o ddefnyddio ein gwasanaethau.

Gallwch wneud hyn trwy gysylltu â'n gwasanaethau cymorth i gleifion:

Rhif Ffôn: 0300 0200 159

E-bost: hdhb.patientsupportservices@wales.nhs.uk

Ar-lein: Defnyddio ein ffurflen adborth (agor mewn dolen newydd)

Post: Rhadbost @ Hywel Dda

Datganiad Preifatrwydd - Efallai y bydd y Tîm Profiad Cleifion yn casglu ac yn storio eich gwybodaeth yn unol â deddfwriaeth genedlaethol ar ddiogelu data y GIG. Rydyn ni'n cadw eich gwybodaeth i fonitro a chael adborth ar y gwasanaethau rydyn ni'n eu darparu i chi i nodi meysydd i'w gwella. Mae'r wybodaeth hon yn cael ei chasglu gennym ni trwy ystod o ddulliau - mae mwy o wybodaeth ar ein Datganiad Preifatrwydd yma (agor mewn dolen newydd)

Rhannwch: