Gwybodaeth COVID-19

 

Fersiwn gryno - Diffyg anadl (PDF, 391KB) [Fersiwn 1 - cyhoeddwyd 9 Ebrill 2020 am 14.30]

Llyfryn yw hwn i'ch helpu chi i reoli diffyg anadl sy'n gysylltiedig â COVID-19. Mae'n egluro sut y gall straen wneud anadlu'n anoddach. Mae'n disgrifio ffyrdd o leddfu diffyg anadl ac i leihau straen.

Canllaw cyfeirio cyflym - Diffyg anadl (PDF, 324KB) [Fersiwn 1 - cyhoeddwyd 9 Ebrill 2020 am 14.30]

Canllaw cyflym i reoli diffyg anadl a straen sy'n gysylltiedig â COVID-19.

Cyngor i rieni yn ystod coronafeirws (PDF, 463KB) [Cyhoeddwyd 22 Ebrill am 3.50pm]

Er bod coronafeirws yn heintus i blant, anaml y mae'n ddifrifol. Os yw'ch plentyn yn sâl mae'n debygol o fod yn salwch nad yw'n coronafeirws, yn hytrach na choronafeirws ei hun.

Cliciwch yma i weld yr holl adnoddau a ddarperir gan Lywodraeth Cymru gan gynnwys delweddau, fideos, GIFs a dogfennau hawdd eu ddarllen

 

Diweddariadau lleol

 

Cefnogaeth sydd ar gael yn y gymuned

 

Cynigion o gymorth

Rhannwch: