Neidio i'r prif gynnwy

Gofal ar ol marwolaeth

Rydym yn deall bod hwn yn gyfnod anodd. Ein nod yw lleihau'r trallod a'ch cefnogi ar ôl colli eich anwylyd. 

Mae gofalu am berson ar ddiwedd ei oes neu ar ôl iddo farw yn rhan sylfaenol o ofal iechyd. Roedd yr ymadawedig unwaith yn berson byw a rhaid gofalu amdano ag urddas a pharch. 

Efallai y byddwch yn profi lefelau uchel o bryder ac iselder ar yr adeg hon. Ein nod yw darparu cymorth ymarferol a chymorth profedigaeth i deuluoedd, ffrindiau a gofalwyr. 

 

 

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: