Neidio i'r prif gynnwy

Iechyd meddwl oedolion

Mae salwch meddwl yn rhywbeth y bydd un o bob pedwar oedolyn yn ei wynebu yn ystod eu hoes. Rydym yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau iechyd meddwl cymunedol ac i gleifion mewnol ar draws ein Bwrdd Iechyd.

Os ydych chi’n teimlo o dan straen neu os ydych chi’n orbryderus mae cymorth newydd ar gael.

Gallwch gael rhagor o gymorth ar gyfer gorbryder, straen, iselder, anhwylderau bwyta, ac ar gyfer rheoli meddyliau a theimladau ar lein a dros y ffôn.

Ewch i: NHS Wales 111 iechyd meddwl tudalen gwasanaeth

Mae cefnogaeth leol arall ar gael yma:

Gweithredu Iechyd Meddwl Gorllewin Cymru

Gwybodaeth, Ymwybyddiaeth a Llesiant Nawr

Rhannwch: