Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Asesu a Thrin Cyhyrysgerbydol Clinigol (CMATS)

Bwriad y gwasanaeth hwn yw gwella gofal cleifion trwy gefnogi cleifion sydd â phroblemau o ran eu cymalau, eu cyhyrau, eu ligamentau, eu tendonau a'u hesgyrn, a/neu sensitifrwydd o ran y system nerfol. Nid yw'n cymryd lle'r gwasanaethau ffisiotherapi a phodiatreg presennol.

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: