Neidio i'r prif gynnwy

Meddygol a Deintyddol

 

Mae Hywel Dda yn ymrwymedig i ddatblygu gallu arwain meddygon. Rydym yn ymfalchïo yn y gyfres o raglenni arweinyddiaeth feddygol ac amlddisgyblaethol yr ydym wedi'u creu sy'n hyrwyddo, cefnogi ac annog datblygiad a gwelliant parhaus.  
  

Croeso i'r DU – gweithdy gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol 

Gall addasu i ymarfer yn y DU fod yn anodd i unrhyw feddyg, ni waeth o le yr ydych yn dod na pha mor brofiadol ydych. I'ch cefnogi, mae'r Cyngor Meddygol Cyffredinol yn cynnig gweithdy rhad ac am ddim sydd wedi'i gynllunio i gefnogi meddygon sy'n newydd i'r DU. Yn ystod y gweithdy, byddwch yn cael cyngor ymarferol, a byddwch yn archwilio senarios moesegol gwahanol a allai ddod i'ch rhan. Byddwch hefyd yn dysgu rhagor am ein safonau a chanllawiau allweddol. 

Archebwch eich lle yng ngweithdy rhad ac am ddim y Cyngor Meddygol Cyffredinol yma (yn agor mewn tab newydd) 

Buddion a Gwerthoedd

Rydym yn rhoi gwerth ar ein staff gweler ein rhwydweithiau a'n…

Cysylltu a'r Tim Recriwtio

Gallwn ddarparu cymorth i chi ddod o hyd i'r swydd iawn ar eich…

Swyddi Gwag Cyfredol

Mae gennym amrywiaeth o swyddi gwag ar gael mynnwch olwg 

traeth

Byw yn ardal Hywel Dda

Teithiau rhithwir byw a gweithio yn Hywel Dda