Neidio i'r prif gynnwy

Ymholiadau'r cyfryngau

Mae ein tîm cyfathrebu yn rheoli pob ymholiad cyfryngau a cheisiadau am ffilmio a ffotograffiaeth. Rydym yn awyddus i'n gwasanaethau a gwaith ein staff a'n gwasanaethau yn y cyfryngau. Ein nod yw ymateb yn gadarnhaol ac yn agored i bob cais rhesymol gan y cyfryngau.

Peidiwch â chysylltu â wardiau, gwasanaethau nac aelodau unigol o staff yn uniongyrchol o dan unrhyw amgylchiadau. Gofynnir i unrhyw un sy'n dod o hyd i ffilmio neu dynnu lluniau heb ganiatâd ein tîm cyfathrebu adael ar unwaith.

Cysylltu â'r tîm cyfathrebu

Rhif Ffôn: 01267 239554
Ebost: MediaOffice.Hyweldda@wales.nhs.uk
 
Ymholiadau y tu allan i oriau

Gallwch cysylltu â'r rhwng dydd Llun i ddydd Gwener, 9.00am - 5.00pm.

Os oes gennych ymholiad cyfryngau brys y tu allan i'r oriau hyn, cysylltwch â'r switsfwrdd perthnasol (agor mewn dolen newydd) yr ysbyty a gofynnwch am gael siarad â'r weithrediaeth ar alwad a fydd yn delio â'r ymholiad os yw'n briodol.

Cyfryngau cymdeithasol

Nawr gallwch chi ddal i fyny â holl newyddion diweddaraf Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol:

Logo trydar 

www.twitter.com/BIHywelDda (agor mewn dolen newydd)
www.twitter.com/HywelDdaHB (agor mewn dolen newydd)

Logo Facebook

www.facebook.com/bwrddiechydhyweldda (agor mewn dolen newydd)
www.facebook.com/hywelddahealthboard (agor mewn dolen newydd)

Logo YouTube

www.youtube.com/HywelDdaHealthBoard1 (agor mewn dolen newydd)

Rhannwch: