Neidio i'r prif gynnwy

Therapïau seicolegol

Cylch gorchwyl y gwasanaeth yw gweithio ar draws tair sir Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Mae’r gwasanaeth yn cynnwys tîm o ymarferwyr iechyd meddwl profiadol a chymwysedig o gefndiroedd amlddisgyblaethol amrywiol. Mae’r gwasanaeth yn darparu ymyriadau seicolegol, ac yn gweithio ar y cyd â darparwyr eraill, megis:

  • Therapïau Seicolegol Integredig (IPTS)
  • Ymgynghorol Anhwylder Personoliaeth   (PDCS)
  • Anhwylderau Bwyta Haen 3
  • Iechyd Meddwl Amenedigol
  • Seicoleg (Oedolion, Oedolion Hŷn, Fforensig ac Anableddau Dysgu)
Dilynwch ni ar:
Rhannwch: