Neidio i'r prif gynnwy

Canolfannau Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol (SARC)

Os ydych chi wedi cael eich treisio neu wedi dioddef ymosodiad rhywiol yn ddiweddar, efallai yr hoffech chi ystyried cael cymorth meddygol cyn gynted â phosibl oherwydd y perygl o feichiogrwydd a heintiau a drosglwyddir yn rhywiol. Mae yna gyfleusterau arbennig o’r enw SARCs lle gallwch chi gael y cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Mewn SARC, cewch gymorth gan Weithiwr Argyfwng a chyfle i weld archwilydd meddygol fforensig. Cewch gymorth hefyd i ddweud wrth yr heddlu beth sydd wedi digwydd i chi, os byddwch chi’n dymuno gwneud hynny. Mae yna gymorth a chyngor arbenigol ar gael hefyd gan eiriolwr sy’n gallu cynnig cymorth ac aros gyda chi gydol y broses.

I ddod o hyd i’ch SARC agosaf, ffoniwch Linell Gymorth Byw Heb Ofn.

Cysylltwch â Byw Heb Ofn

Cysylltwch â Byw Heb Ofn am ddim drwy ffonio, sgwrsio ar-lein neu e-bost.

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn

Gall Byw Heb Ofn ddarparu cymorth a chyngor ar gyfer:

  • unrhyw un sy'n dioddef cam-drin domestig neu drais rhywiol;
  • pobl sy'n adnabod rhywun sydd angen cymorth.Er enghraifft, ffrind, aelod o'r teulu neu gydweithiwr;
  • ymarferwyr sydd am gael cyngor proffesiynol.

Mae pob sgwrs â staff Byw Heb Ofn yn gyfrinachol ac yn cael eu cynnal â staff sy'n brofiadol iawn ac wedi'u hyfforddi'n llawn.

 

Ffoniwch: 0808 80 10 800

Croesawir galwadau yn Gymraeg. Ar gael 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am linell gymorth Byw Heb Ofn (agor mewn dolen newydd)

 

Neges testun: 07860077333

Ar gael 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am wasanaeth neges destun Byw Heb Ofn (agor mewn dolen newydd)

 

E-bost: gwybodaeth@llinellgymorthbywhebofn.cymru

Ar gael 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos. Gwybodaeth am y gwasanaeth e-bost

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am wasanaeth e-bost Byw Heb Ofn (agor mewn dolen newydd)

 

Cliciwch yma i ymweld â thudalen Byw Heb Ofn ar wefan Llywodraeth Cymru (agor mewn dolen newydd)

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: