Neidio i'r prif gynnwy

Datganiad hygyrchedd

Mae’r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (agor mewn dolen newydd)

Mae’r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Rydym am i gynifer o bobl â phosib allu defnyddio’r wefan hon, ac rydym yn ceisio cyhoeddi cynnwys sydd yn hawdd i'w ddeall. 

I ddefnyddio’r wefan hon, dylech allu: 

 • chwyddo hyd at 200% heb i’r testun fynd oddi ar y sgrin 
 • llywio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig 
 • llywio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod lleferydd 
 • gwrando ar y rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio rhaglen darllen sgrin (gan gynnwys fersiynau diweddaraf JAWS, NVDA a VoiceOver. 

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosib i’w ddeall. Mae gan AbilityNet (agor mewn dolen newydd) gyngor ar wneud eich dyfais yn haws i’w defnyddio os oes anghenion ychwanegol. 

 

Pa mor hygyrch yw’r wefan hon 

Rydym yn gwybod nad yw rhai rhannau o’r wefan hon yn gwbl hygyrch: 

 1. Mae rhai tudalennau yn cynnwys testun sydd â lliwiau gwrthgyferbyniol gwael
 2. Mae rhai tudalennau yn cynnwys penawdau nad ydynt wedi’u trefnu mewn modd rhesymegol
 3. Nid oes modd defnyddio rhai tudalennau’n llawn gyda’r bysellfwrdd
 4. Nid yw rhai tudalennau wedi’u trefnu mewn modd rhesymegol o ran ffocws
 5. Efallai na fydd rhannau o rai tudalennau a chwymplenni yn gweithio'n dda gyda thechnolegau cynorthwyol, fel darllenwyr sgrin.
 6. Efallai na fydd gan rai delweddau ddisgrifiad testun amgen.
 7. Efallai na fydd modd defnyddio rhai tudalennau a ffurflenni ar-lein yn llawn gyda'r bysellfwrdd.
 8. Nid oes gan rai dolenni ddisgrifiadau hygyrch.
 9. Nid oes gan rai fideos drawsgrifiadau/disgrifiadau sain.
 10. Mae rhai rhannau o'r adran Amdanom Ni yn cynnwys dogfennau PDF yr ydym yn gwybod nad ydynt yn ffeiliau PDF hygyrch.

 

Adborth a chysylltu 

Os ydych angen gwybodaeth sydd ar y wefan hon mewn fformat gwahanol fel PDF, print bras, hawdd ei ddeall, recordiad sain neu braille, yn y lle cyntaf, cysylltwch â digitalcommunications.hdd@wales.nhs.uk a byddwn yn trosglwyddo eich cais i'r tîm perthnasol. Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysyllt â chi mewn 10 diwrnod.

 

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda’r wefan hon 

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch chi'n dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydyn nhw wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydyn ni'n cwrdd â gofynion hygyrchedd, cysylltwch â: digitalcommunications.hdd@wales.nhs.uk

Gweithdrefn orfodi 

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y 'rheoliadau hygyrchedd’). Os nad ydych yn hapus â sut rydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cyngor a Chymorth Cydraddoldeb cysylltwch â’r Gwasanaeth Cyngor a Chymorth Cydraddoldeb (EASS)

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: