Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau i blant

Mae’n bwysig i ni i sicrhau ein bod yn darparu gofal diogel, o safon uchel ar gyfer plant a phobl ifanc ar draws Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion.

Mae'n bwydig bod y gofal hwnnw’n bodloni safonau meddygol a ddisgwylir yn y GIG. Mae ein ymgynghorwyr a nyrsys arbenigol a thimau gofal iechyd ehangach yn cynnig ystod eang o ddarpariaethau diagnosis, triniaeth a chefnogaeth ar gyfer plant a’u rhieni mewn ysbytai a lleoliadau cymunedol. Mae triniaeth, diogelwch a chysur eich plentyn yn bwysig iawn i ni a gwnewn popeth o fewn ein gallu i wneud eu ymweliad neu arhosiad â ni mor bleserus â phosibl.

Pan mae eich plentyn yn anhwylus – Pan nad ydych yn siwr beth i’w wneud, galwch Galw Iechyd Cymru ar 111 am gyngor a gwybodaeth.

Rhannwch: