Neidio i'r prif gynnwy

Maetheg a deieteg

Rydym yn gweithio gyda chleifion, staff a’r cyhoedd i ddarparu gofal, cefnogaeth, addysg a chyngor ar faetheg sy’n seiliedig ar dystiolaeth, a hynny gyda’r nod o sicrhau’r iechyd a’r lles gorau posibl, cefnogi adferiad, a darparu maetheg fel elfen greiddiol o driniaeth neu waith rheoli cyflwr.

Mae’r gwasanaeth yn gweithio gyda chleifion: oedolion a phlant, gofalwyr, staff, partneriaid a’r cyhoedd.  Mae’r gwasanaeth yn defnyddio meini prawf atgyfeirio ar gyfer atgyfeiriadau aciwt (ysbyty), cymunedol a phediatrig.

Cysylltwch â ni

Dydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9.00am - 5.00pm

Ysbyty Bronglais
Rhif Ffôn: 01970 635730

Ysbyty Cyffredinol Glangwili
Rhif Ffôn: 01267 227067

Ysbyty'r Tywysog Philip
Rhif Ffôn: 01554 783061

Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg
Rhif Ffôn: 01437 773357

Canolfan Iechyd Gymunedol Hwlffordd
Rhif Ffôn: 01437 774356

Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu
Rhif Ffôn: 01267 236017

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: