Neidio i'r prif gynnwy

Iechyd da: Tîm Iechyd Ieuenctid

Cartŵn o ddau berson ifanc gyda

Rydym yn helpu pobl ifanc yn Sir Gaerfyrddin a Cheredigion sydd rhwng 11 a 24 nad ydynt mewn addysg orfodol, prif ffrwd.

Tîm sy’n unigryw i Gymru ydym ni sy’n cynnwys gweithwyr proffesiynol cymwys sy’n gweithio gyda phobl ifanc i fynd i’r afael â’u hanghenion iechyd a’u grymuso i gynnal eu hiechyd a’u llesiant.

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: