Neidio i'r prif gynnwy

Llyfrgell apiau iechyd digidol

Gall apiau iechyd fod yn ffordd wych o reoli eich iechyd a lles, ond mae miloedd ar gael. Gall dod o hyd i'r un iawn fod yn ddryslyd a gall fod yn anodd gwybod pa rai fydd yn cael unrhyw fudd neu'n ddiogel i'w defnyddio.

Rydyn ni wedi creu llyfrgell apiau iechyd a gofal i'ch helpu chi i ddod o hyd i'r ap iawn i chi.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag ORCA (y Sefydliad ar gyfer Adolygu Apiau Gofal ac Iechyd) sy'n ein helpu i nodi ac adolygu cymwysiadau iechyd digidol. Maent yn adolygu yn erbyn 350+ o feini prawf yn ymwneud â sicrwydd clinigol a phroffesiynol, data a phreifatrwydd, defnyddioldeb a hygyrchedd.

Mae ORCA wedi bod yn gweithio i nodi apiau sy'n benodol ddefnyddiol i gefnogi ein poblogaeth. Mae hyn yn cynnwys apiau i helpu gyda lles meddyliol, ffyrdd iach o fyw, a hyd yn oed rheoli cyflwr hirdymor. Gellir lawrlwytho'r rhan fwyaf o gymwysiadau i ffôn symudol, cyfrifiadur, gliniadur neu ddyfais tabled.

Bydd y llyfrgell apiau yn eich helpu i chwilio a chymharu apiau AM DDIM, fel y gallwch ddod o hyd i'r un iawn i'ch cadw'n iach ac yn hapus.

Ewch i'n llyfrgell apiau iechyd a gofal yma (agor mewn dolen newydd)

 

Defnyddio apiau: telerau ac amodau
Cyn defnyddio ap, gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen y telerau ac amodau defnyddio yn ofalus. Bydd cytundeb trwydded defnyddiwr terfynol yr ap ffôn symudol rhwng y defnyddiwr a chyflenwr yr ap a fydd yn amrywio yn dibynnu ar gyflenwr yr ap. Dylech sicrhau eich bod wedi darllen y cytundeb preifatrwydd cysylltiedig cyn mynd ymlaen i rannu unrhyw wybodaeth gyda thrydydd parti.

 

Gwybodaeth dechnegol am broses ORCHA a chamau adolygu

Mae ORCHA, y sefydliad annibynnol sy’n arwain y byd o ran gwerthuso a dosbarthu apiau iechyd a gofal, yn helpu llywodraethau a sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol i ddewis a chyflwyno apiau y mae eu hansawdd wedi’i sicrhau. Gweledigaeth ORCHA yw chwyldroi gofal trwy integreiddio atebion iechyd digidol yn ddiogel ym mhob agwedd ar wasanaethau iechyd a gofal, gan arwain at ofal effeithiol sy’n canolbwyntio mwy ar y claf.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ar wefan ORCHA (agor mewn dolen newydd)

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: