Neidio i'r prif gynnwy

IAWN - Gwybodaeth, ymwybyddiaeth a llesiant nawr

Mae’r ardal hon wedi’i datblygu i ddarparu gwybodaeth am y gwasanaeth cymorth iechyd meddwl sylfaenol lleol yn Sir Gâr, Sir Benfro a Cheredigion. Ein nod yw darparu adnoddau a gwybodaeth ar-lein hygyrch am faterion iechyd meddwl i alluogi pobl helpu eu hunain a gwybod ble i gael gafael ar gymorth pellach os ydynt ei angen.

Comisiynodd Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu gyfeiriadur gwasanaeth cymorth yn ystod Covid-19 (PDF, 1.24MB)

Cymorth brys

Mae’r Gwasanaeth Cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol lleol yn wasanaeth arferol ac nid yw’n ymdrin â materion iechyd meddwl brys neu achosion sy’n argyfwng.  Am gymorth brys nad yw’n argyfwng dylech gysylltu â’ch meddyg teulu a all eich atgyfeirio at y gwasanaethau iechyd meddwl mwyaf priodol. Y tu allan i oriau meddygfa deulu, dylech fynd at y meddyg teulu y tu allan i oriau yn yr uned damweiniau ac achosion brys.

Os ydych chi neu rywun rydych yn eu hadnabod angen cymorth brys, ffoniwch 999.

Gall cleifion ar draws ein tair sir deialu 111 i gael mynediad at eich gwasanaeth y tu allan i oriau meddyg teulu a NHS Direct.

 


 

Rhannwch: