Neidio i'r prif gynnwy

Fferyllfa

Oeddech chi'n gwybod bod eich fferyllfa gymunedol leol yn gwneud llawer mwy na gweinyddu meddyginiaeth? Mewn rhai achosion, gallant arbed taith i’r feddygfa, adran damweiniau ac achosion brys neu ysbyty, ac oherwydd nad oes yn rhaid i chi wneud apwyntiad, mae’n ffordd gyflym a hyblyg o gael mynediad at ofal iechyd. Mae gan y mwyafrif ystafell ymgynghori breifat sy'n rhoi’r un fath o leoliad preifat a chyfrinachol i chi â meddygfa, ac mae llawer ohonynt ar agor gyda'r nos ac ar benwythnosau. Gofynnwch i'ch fferyllfa leol pa wasanaethau maent yn eu darparu, a chofiwch ddefnyddio'r adnodd gwych hwn.

Dylech nodi y bydd holl staff fferyllfeydd cymunedol yn glynu wrth fesurau cadw pellter cymdeithasol ac y byddant efallai’n gwisgo cyfarpar diogelu personol megis masgiau er mwyn amddiffyn staff ac aelodau’r cyhoedd. Rhaid i bawb sy’n ymweld â chyfleusterau iechyd a gofal wisgo gorchudd wyneb.

 

Gallwch ddod o hyd i'r hyn y mae fferyllfeydd yn ei gynnig i'r gwasanaethau isod trwy glicio ar yr opsiynau isod:

Cliciwch yma i weld pa fferyllfeydd sy'n cynnig gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg (agor mewn dolen newydd)

Rhannwch: