Neidio i'r prif gynnwy

Siarad Iechyd/Talking Health

New Siarad Iechyd Talking Health Logo

Siarad Iechyd/Talking Health yw cynllun cynnwys ac ymgysylltu newydd sy’n rhoi cyfle i bobl leol ddweud eu dweud ynghylch sut mae gwasanaethau iechyd lleol yn cael eu cynllunio, eu datblygu a’u darparu.

Mae’n bwysig ein bod ni’n gwrando ar safbwyntiau, barn a syniadau'r bobl sy’n byw yn ein cymunedau, ac yn gweithredu arnynt, a hynny er mwyn gwella ar yr hyn rydym ni’n ei gyflawni.

Bydd aelodau yn derbyn gwybodaeth am eu gwasanaethau iechyd, a byddant yn medru cymryd rhan mewn trafodaethau parhaus am faterion iechyd trwy ddigwyddiadau, panel darllenwyr, grwpiau diddordeb a holiaduron.

Siarad Iechyd Welsh Application Form QR Code

Ymunwch â Siarad Iechyd / Talking Health gan naill ai:

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu hoffent ymuno â chynllun Siarad Iechyd / Talking Health, cysylltwch â ni:

E-bostiwchhyweldda.ymgysylltu@wales.nhs.uk

Ysgrifennwch atom: FREEPOST HYWEL DDA HEALTH BOARD

 

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: