Neidio i'r prif gynnwy

Siarad Iechyd/Talking Health

Siarad Iechyd/Talking Health yw cynllun cynnwys ac ymgysylltu newydd sy’n rhoi cyfle i bobl leol ddweud eu dweud ynghylch sut mae gwasanaethau iechyd lleol yn cael eu cynllunio, eu datblygu a’u darparu.

Mae’n bwysig ein bod ni’n gwrando ar safbwyntiau, barn a syniadau'r bobl sy’n byw yn ein cymunedau, ac yn gweithredu arnynt, a hynny er mwyn gwella ar yr hyn rydym ni’n ei gyflawni.

Bydd aelodau yn derbyn gwybodaeth trwy lythyr newyddion yn  rheolaidd ynghyd â diweddariadau am eu gwasanaethau iechyd, a byddant yn medru cymryd rhan mewn trafodaethau parhaus am faterion iechyd trwy ddigwyddiadau, panel darllenwyr, grwpiau diddordeb, holiaduron a gwirfoddoli.

Mae nifer o gynigion arbennig a chymhellion y bydd aelodau yn gymwys i’w derbyn a fydd yn eu helpu i wella iechyd eu hunain.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu hoffent ymuno â chynllun Siarad Iechyd / Talking Health, cysylltwch â ni:

E-bostiwch: hyweldda.ymgysylltu@wales.nhs.uk Hyweldda.Engagement@wales.nhs.uk

Ysgrifennwch atom: FREEPOST HYWEL DDA HEALTH BOARD

 

Rhannwch: