Neidio i'r prif gynnwy

Canolbarth a gorllewin iachach

Rydym yn ymwybodol nad yw dogfennau sydd wedi'u cynnwys yn y maes hwn yn cydymffurfio รข'r Safonau Hygyrchedd Digidol. Os hoffech gael mynediad at fformat arall, ebostiwch Hyweldda.Engagement@wales.nhs.uk. Gallwch ddarllen ein datganiad hygyrchedd digidol yma. Gallwch ddarllen ein datganiad hygyrchedd digidol yma. 

Mae gennym strategaeth iechyd a gofal ar waith i'n tywys trwy'r 20 mlynedd nesaf a chefnogi ein cymunedau i fyw bywydau iach a llawen.

Mae'r tudalennau We hyn yn cyflwyno'r strategaeth i chi, sef 'Canolbarth a Gorllewin Cymru Iachach: Cenedlaethau'r Dyfodol yn Byw'n Dda', a hynny mewn fformatau gwahanol i ddiwallu eich anghenion. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am yr hyn yr ydym yn ceisio ei wneud, y modd yr ydym yn bwriadu ei wneud, a'r modd y gallwch gymryd rhan yn y cynllun.

Byddwn yn ychwanegu dolenni i brosiectau trawsnewid yn eich ardal leol, a hynny ledled y darpariaethau gofal sylfaenol a chymunedol (meddygon teulu, fferyllwyr, optegwyr, deintyddion, nyrsys cymunedol, ac ati), y darpariaethau gofal ysbyty, a'r gwasanaethau iechyd meddwl ac anableddau dysgu wrth iddynt fynd rhagddynt.

Rydym yn croesawu ac yn annog cyfranogiad gan ein staff, ein partneriaid, ein cleifion a'n cymunedau, a hynny trwy gyfrwng ein cynllun cynnwys ac ymgysylltu, sef Siarad Iechyd Talking Health. Gallwch hefyd wneud cais am fformatau ychwanegol o'n hadnoddau:

Rhannwch: