Neidio i'r prif gynnwy

Ymwelwyr tramor

Mae Ymwelydd Tramor yn golygu rhywun nad yw’n byw yn y Deyrnas Unedig fel arfer. Mae’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn darparu gofal iechyd i bobl sy’n byw yn y Deyrnas Unedig (DU).  Os nad yw rhywun yn byw yn y DU fel arfer, nid oes ganddo hawl awtomatig i ddefnyddio’r GIG yn ddi-dâl. 

Does dim gwahaniaeth o ba wlad y mae’r unigolyn hwnnw’n dod, os oes ganddo basbort Prydeinig, neu os yw wedi byw yn y DU yn y gorffennol ac wedi talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol a threthi yma yn y gorffennol.

Os ydych chi'n ymwelydd â'r DU, gwnewch yn si┼Ár bod gennych chi yswiriant meddygol ar gyfer holl driniaethau'r GIG yn ystod eich amser yma. Sicrhewch hefyd fod gennych eich Cerdyn Yswiriant Iechyd Ewropeaidd (EHIC) dilys gan y bydd angen ei sganio ar gyfer holl driniaethau’r GIG gan gynnwys adrannau damweiniau ac achosion brys a mân anafiadau.

Rhannwch: