Neidio i'r prif gynnwy

Ymwelwyr tramor

Yr hyn a wnawn

Mae Gwasanaeth yr Ymwelwyr Tramor yn wasanaeth mewnol sy'n gweithio gyda phob un o feysydd y Bwrdd Iechyd er mwyn sicrhau bod y gwasanaeth yn cael ei ddigolledu am unrhyw gostau yr eir iddynt o ganlyniad i gleifion o dramor, a hynny er mwyn diogelu'r gwasanaethau ar gyfer preswylwyr parhaol ein hardal. 

Ar gyfer pwy y mae'r gwasanaeth hwn?

Dim ond y staff mewnol sy'n defnyddio'r gwasanaeth.

Amserau agor

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch Gwasanaeth y Cleifion Tramor, gallwch gysylltu â ni o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8am a 5pm.

Rhif Ffôn: 01267 266271

Gwybodaeth bellach

Mae Gwasanaeth yr Ymwelwyr Tramor yn gweithredu Rheoliadau Ffioedd Ysbyty Ymwelwyr Tramor Cymru Gyfan.

Cliciwch yma er mwyn lawrlwytho Rheoliadau Ffioedd Ysbyty Ymwelwyr Tramor Cymru Gyfan

Rhannwch: