Neidio i'r prif gynnwy

Chwarae therapiwtig

Mae ein Tîm Gwasanaethau Chwarae Therapiwtig yn cynnwys Arbenigwyr Chwarae ym Maes Iechyd, sy'n cael eu cefnogi gan Gynorthwywyr Chwarae ar Ward Cilgerran ac yn Uned y Pâl. Ein nod yw defnyddio chwarae, yn ei ffurfiau niferus, i gefnogi a chynorthwyo plant a phobl ifanc yn yr ysbyty. Ein prif ffocws yw defnyddio chwarae i leihau'r pryder y gall plant a phobl ifanc ei deimlo pan fyddant yn yr ysbyty, neu pan fyddant yn cael triniaeth, a hynny trwy ddefnyddio technegau paratoi, tynnu sylw, ac ymdopi sy'n seiliedig ar chwarae.

Mae aelodau o'n Tîm Gwasanaeth Chwarae ar gael bob dydd rhwng 9.00am a 5.00pm, ar y rhifau ffôn a ddarperir isod.

Wythnos Chwarae mewn Ysbyty - Wythnos yn cychwyn Hydref 5ed 2020

Mae ‘Wythnos Chwarae mewn Ysbyty’ yn ymwneud â hyrwyddo a dathlu’r pŵer sydd gan chwarae wrth helpu plant a phobl ifanc gyda’u profiadau o’r ysbyty. Eleni mae'r wythnos o bosibl yn bwysicach nag erioed o'r blaen, gan fod gwasanaethau chwarae'n gorfod newid ac addasu mewn ymateb i argyfwng COVID-19, ac mae pryderon ynghylch iechyd a mynychu ysbyty mor uchel. Mae Wythnos Chwarae mewn Ysbyty yn hanfodol i atgyfnerthu'r ffaith, er gwaethaf PPE, ymbellhau cymdeithasol a’r cyfnod clo, y gall ac y dylai chwarae fod yn rhan hanfodol wrth gefnogi plant a phobl ifanc yn yr ysbyty.

Thema wythnos Chwarae mewn Ysbyty eleni yw 'Chwarae'n Dda gyda'n gilydd', gan ddangos ei bod yn bwysig i bob un ohonom fod yn rhan o sicrhau bod chwarae o safon yn cael ei ddarparu i blant, pobl ifanc a'u teuluoedd yn yr ysbyty, a bod chwarae'n hanfodol bwysig i bob un ohonom, oedolion a phlant, yn enwedig ar adeg o gymaint o straen a phryder.

Rhannwch: