Neidio i'r prif gynnwy

Awtistiaeth

Byddwn yn darparu asesiadau diagnostig ar gyfer oedolion awtistig (weithiau ar y cyd â gwasanaethau eraill), cymorth a chyngor i oedolion awtistig a rhieni sy’n ofalwyr. I gael mynediad at ddiagnosis, ni ddylai oedolion fod ag anabledd dysgu ac ni ddylent fod yn profi anawsterau iechyd meddwl cymedrol neu ddifrifol.

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: