Neidio i'r prif gynnwy

Technoleg wisgadwy i atal codymau

Watch Er mwyn helpu i atal codymau a nodi risgiau eraill i chi, rydym yn defnyddio dyfais wisgadwy tele-iechyd i gasglu data pwysig sy'n gysylltiedig ag eiddilwch a'r perygl o gael codwm.

Un o'r dyfeisiau sy'n cael ei defnyddio i'n helpu i nodi'r risgiau hyn yw oriawr syml. Bydd yr oriawr yn monitro eich gweithgarwch yn ystod y dydd, eich patrwm cysgu a'ch symudedd i weld a oes angen unrhyw gymorth ychwanegol arnoch.

I gael rhagor o fanylion am sut y gall technoleg ARMED eich cefnogi, cysylltwch â'ch Meddyg Teulu/gweithiwr iechyd proffesiynol.

Cymorth 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos:

Cysylltwch â thîm Llesiant Delta
Ffôn: 0300 333 2222
Ebost: info@deltawellbeing.org.uk

Darllenwch fwy am rai o'r technolegau digidol eraill yn Hywel Dda yma (yn agor mewn tab newydd)

 

 

Rhannwch: