Neidio i'r prif gynnwy

Rhyddid gwybodaeth

Daeth Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 i rym ar 1af Ionawr 2005.

Cyflwynwyd y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth fel bod awdurdodau cyhoeddus, megis y GIG, yn ymddangos yn agored a thryloyw yn eu prosesau busnes ac i hybu diwylliant o fod yn agored ac yn atebol.  Mae’r Ddeddf yn sicrhau bod:

“Unrhyw aelod o’r cyhoedd yn gallu gwneud cais am fynediad at wybodaeth gofnodediga a gedwir gan awdurdodaucyhoeddus - gallai hyn gynnwys manylion am bolisïau, gweithdrefnau, cofnodion cyfarfodydd, ac ati.”

Nodwch mai gwybodaeth anadnabyddadwy am gleifion yw hyn oherwydd, yn y rhan fwyaf o achosion, gwneir ceisiadau am wybodaeth adnabyddadwy am gleifion dan Ddeddf Diogelu Data 1998 neu Ddeddf Mynediad at Gofnodion Iechyd 1990.

Felly, mae’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn rhoi hawl gyfreithiol i wybod i bobl ac yn cydnabod, fel aelod o’r cyhoedd, fod gennych hawl i wybod sut y mae gwasanaethau cyhoeddus, megis y GIG, yn cael eu trefnu a’u rhedeg.  Mae’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn rhoi hawl i bobl gael gwybodaeth swyddogol a gedwir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda oni bai bod y sefydliad yn gallu dangos bod rheswm da i’r wybodaeth gael ei heithrio rhag cael ei chyhoeddi.  Mae’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn nodi eithriadau i’r hawl honno ac yn gosod rhwymedigaethau penodol ar awdurdodau cyhoeddus.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000

Gwybodaeth amgylcheddol

Cyflwynwyd Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 ar 1 Ionawr 2005 i alluogi aelodau'r cyhoedd i weld unrhyw wybodaeth amgylcheddol a gedwir gan awdurdodau cyhoeddus. Cyfyngir y rheoliadau i geisiadau am wybodaeth amgylcheddol, tra bydd ceisiadau eraill am wybodaeth yn cael eu prosesu o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Yn yr un modd â'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, dim ond i wybodaeth nad yw'n hysbys i gleifion y mae ceisiadau'n berthnasol.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 (agor mewn dolen newydd)

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: