Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth i twristiaid ac ymwelwyr

Rydym yn dymuno arhosiad hapus ac iach i chi tra'ch bod chi'n ymweld â'r ardal ond os oes angen i chi gael mynediad at ofal iechyd, dilynwch y canllaw isod i gael mynediad at y wybodaeth neu'r gwasanaeth priodol ar gyfer eich angen.

Am gyngor cyffredinol, ffoniwch 111.

Mae eich diogelwch yn bwysig i ni.

Sylwch y bydd ein holl ysbytai a chyfleusterau, yn ogystal â phractisau meddygon teulu, deintyddion, fferyllwyr ac optometryddion yn cadw at fesurau pellhau cymdeithasol a byddant yn defnyddio offer amddiffynnol personol yn unol â chanllawiau cenedlaethol.

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: