Neidio i'r prif gynnwy

Trefniadau diogelu rhag amddifadu o ryddid (DOLS)

Mae Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid (DoLS) yn rhan o Ddeddf Galluedd Meddyliol 2005. Dim ond i bobl nad oes ganddynt y gallu i wneud penderfyniadau ynglŷn â chael gofal a thriniaeth mewn ysbyty neu gartref gofal y mae’r Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid yn berthnasol.

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: