Iechyd rhywiol

Mae newidiadau dros dro yn cael eu gwneud i'r ffordd rydyn ni'n darparu ein gwasanaethau iechyd rhywiol mewn ymateb i'r achos Coronavirus. I gael gwybodaeth a diweddariadau, ymwelwch â'n dudalen wybodaeth COVID-19 a gweld newidiadau i'r clinig a'r gwasanaeth.

Rydym yn darparu gofal arbenigol a chyfrinachol mewn clinigau ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

Gellir cael mynediad at ein gwasanaeth wrth hunan-gyfeirio neu trwy feddygfeydd, ac mae’r gwasanaeth ar gael i bawb.

Rhannwch: