Neidio i'r prif gynnwy

Meddygaeth niwclear bediatrig

Efallai y bydd angen sgan meddygaeth niwclear arnoch chi, neu rywun rydych chi'n ei adnabod. Mae'n fath arbennig o sgan sy'n gadael i'r meddygon weld pa mor dda mae rhywbeth yn gweithio yn eich corff. Efallai y bydd angen un arnoch os ydych chi'n cael trafferth gyda'r arennau, y coluddyn neu'r esgyrn. Bydd eich meddyg yn dweud wrthych yn union pa fath o sgan sydd ei angen arnoch, megis:

  • DMSA (arennau)
  • MAG3 (arennau)
  • Meckel's (coluddyn)
  • Sgan esgyrn (asgwrn)

Mae'r sgan yn gweithio trwy ddefnyddio rhywbeth o'r enw ymbelydredd gama, sydd fel meddyginiaeth arbennig. Gall fynd i'r rhan o'ch corff y mae'r meddyg am ymchwilio iddi.

Bydd ein camera gama arbennig yn tynnu lluniau o'r ardal rydyn ni wedi rhoi'r feddyginiaeth arbennig iddo, er enghraifft yr arennau. Bydd y lluniau hyn yn helpu'r meddyg i benderfynu sut y gallant eich helpu.

Mae'r sgan yn cymryd tua 30 munud. Weithiau rydyn ni'n rhoi'r feddyginiaeth arbennig i chi dair awr cyn y sgan.

Mae ein gwasanaeth yn agored i'n holl gleifion pediatrig sydd ag atgyfeiriad. Efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio gan ymgynghorydd pediatrig neu un o'u tîm arbenigol.

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: