Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Cymorth Rhestr Aros (WLSS)

Beth yw'r Gwasanaeth Cymorth Rhestr Aros (WLSS)?

Gallwn helpu cleifion sydd ar restr aros am driniaeth mewn sawl ffordd:

  • Gallwn adolygu eich sefyllfa tra byddwch ar y rhestr aros, i weld a oes unrhyw gymorth ychwanegol a allai helpu i wella ansawdd eich bywyd a’ch annibyniaeth.
  • Gallwn helpu gydag atgyfeiriadau i wasanaethau eraill y Bwrdd Iechyd fel Ffisiotherapi, Therapi Galwedigaethol, Rhaglen Cleifion Arbenigol, Nyrsys Arbenigol a Rhoi’r Gorau i Ysmygu.
  • Gallwn helpu gydag atgyfeiriadau i wasanaethau cymunedol fel Gofal a Thrwsio, Llesiant Delta neu Dewis Cymru
  • Gallwn eich cefnogi i gymryd rheolaeth dros eich cyflwr tra byddwch yn aros am driniaeth.
  • Gallwn roi sicrwydd a chyngor ar yr hyn y gallwch ei wneud os bydd eich symptomau'n gwaethygu.

Gallwch gysylltu â’r WLSS mewn amrywiaeth o ffyrdd, mae ein swyddfa ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 5pm (ac eithrio gwyliau banc):

Rhiif ffon: 0300 303 8322 a dewiswch opsiwn 3

Ebost: ask.hdd@wales.nhs.uk

Llwybrau cleifion

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: