Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Cymorth Rhestr Aros (WLSS)

Os ydych chi'n glaf ar restr aros am driniaeth neu'n adnabod rhywun sydd angen cymorth tra byddant yn aros, gall gwasanaeth cymorth y rhestr aros helpu. Rydym yn:

  • Cynnig un pwynt cyswllt a bydd yn rhoi cymorth a chyngor ar reoli eich iechyd a chadw’n iach.
  • Trafod yr hyn sy'n bwysig i chi ac yn cyfeirio atgyfeiriadau at ofal iechyd eraill neu wasanaethau yn y gymuned
  • Adolygu eich sefyllfa tra byddwch ar y rhestr aros, i weld a oes unrhyw gymorth ychwanegol a allai helpu i wella ansawdd eich bywyd a’ch annibyniaeth a’ch cefnogi i gymryd rheolaeth dros eich cyflwr wrth aros.
  • Roi sicrwydd a chyngor ar yr hyn y gallwch ei wneud os bydd eich symptomau'n gwaethygu.

Gallwch gysylltu â’r WLSS mewn amrywiaeth o ffyrdd, mae ein swyddfa ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 5pm (ac eithrio gwyliau banc). Y tu allan i'r oriau hyn, gadewch neges a bydd aelod o'r tîm yn eich ffonio yn ôl yn ystod oriau swyddfa.

Rhiif ffon: 0300 303 8322 a dewiswch opsiwn 3

Ebost: ask.hdd@wales.nhs.uk

Llwybrau cleifion

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: