Ymholiadau cyffredinol

Swyddfeydd Corfforaethol, Adeilad Ystwyth, Hafan Derwen, Parc Dewi Sant, Heol Ffynnon Job, Caerfyrddin, SA31 3BB

Rhif Ffôn: 01267 235151

Safleoedd y brif ysbytai

Cliciwch ar enwau'r ysbytai isod i ymweld â'r dudalen sydd â mwy o wybodaeth am yr ysbyty hwnnw gan gynnwys oriau ymweld, parcio ceir, bwytai a chaffis.

Ysbyty Bronglais – Ffordd Caradog, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1ER
Rhif Ffôn: 01970 623131

Ysbyty Glangwili – Heol Dolgwili, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA31 2AF
Rhif Ffôn: 01267 235151

Ysbyty'r Tywysog Philip – Bryngwyn Mawr, Dafen, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA14 8QF
Rhif Ffôn: 01554 756567

Ysbyty Llwynhelyg - Heol Abergwaun, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 2PZ
Rhif Ffôn: 01437 764545

Rhannwch: