Neidio i'r prif gynnwy

Adran Gyllid

Pwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud.

Mae adran gyllid y bwrdd iechyd yn gyfrifol am y trafodion ariannol di-dâl ar draws y sefydliad cyfan

Y pum maes rydym yn gweithio ynddynt yw:

  • Cynllunio ariannol, cyllidebu ac adrodd.
  • Negodi a rheoli ein dyraniad cyllid ysbyty.
  • Sicrhau cydymffurfiaeth â rheoliadau ariannu’r sector cyhoeddus.
  • Cynnal cofnodion ariannol cywir ac archwiliadwy.
  • Prosesu arian sy'n dod i mewn ac arian sy'n mynd allan yn gywir ac yn effeithlon.


Sut i gysylltu â'r Adran Gyllid

Gallwch gysylltu â ni trwy e-bost ar  finance.groupmailbox@wales.nhs.uk

Talu anfoneb

Os oes gennych ymholiad yn ymwneud ag anfoneb yr ydych wedi'i derbyn, anfonwch e-bost atom  HDd.Finrecv@wales.nhs.uk

Os oes angen i chi wneud taliad i ni gallwch naill ai ffonio ein llinell ffôn awtomataidd 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos ar 01267 283005, neu gallwch glicio ar y ddolen isod i dalu ar-lein gan ddefnyddio ein porth talu.

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: