Imiwneiddio a brechu

Mae imiwneiddio yn ffordd o amddiffyn pobl rhag clefydau difrifol, er enghraifft y ffliw, y frech goch a llid yr ymennydd. Ar ôl imiwneiddio, bydd ein cyrff yn gallu ymladd y clefydau hyn yn well os byddwn yn dod i gysylltiad â nhw. Rydym yn imiwneiddio nifer mawr o blant ac oedolion rhag amrywiaeth eang o glefydau.

Rhannwch: