Iechyd meddwl oedolion hŷn

Rydym yn cynnig gofal i gleifion oedolion hŷn sydd dros 65 oed gyda chyfuniad o anghenion iechyd meddwl sy’n gysylltiedig ag oedran ynghyd â chyflyrau meddygol eraill sy’n arwain at fod yn fregus yn gorfforol. Mae’r wardiau’n asesu, yn trin ac yn cynllunio anghenion gofal yn y dyfodol ar gyfer y cleifion sy’n dod drwy’r gwasanaeth.

Derbynnir atgyfeiriadau’n bennaf gan feddygon teulu yn dilyn apwyntiadau sgrinio iechyd cyffredinol ond hefyd gan wasanaethau iechyd eilaidd eraill.

Mae’r gwasanaeth Asesu Cof yn wasanaeth arbenigol o fewn y CMHT sy’n darparu asesiad a diagnosis i bobl sy’n pryderu am eu cof. 

 

Manylion cyswllt

Sir Gâr

Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol De Sir Gâr 

Caebryn, Ysbyty’r Tywysog Philip, Llanelli, SA14 8QF

  • Rhif ffôn: 01554 779347

Ward Bryngolau, Caebryn, Ysbyty’r Tywysog Philip, Llanelli, SA14 8QF

(Ymweliad agored gyda thrafodaeth â staff y ward)

  • Rhif ffôn: 01554 779371
  • Rhif ffôn: 01554 779368

Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol Gogledd Sir Gâr

Heddfan, Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin, SA31 2AF

  • Rhif ffôn: 01267 674024

 

Ceredigion

Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol Ceredigion

Uned Enlli, Ysbyty Cyffredinol Bronglais, Aberystwyth, SY23 1ER

  • Rhif ffôn: 01970 635845

Ward Enlli, Ysbyty Bronglais, Aberystwyth, SY23 1ER

(Ymweliad agored gyda thrafodaeth â staff y ward)

  • Rhif ffôn: 01970 635471

 

Sir Benfro

Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol Sir Benfro

Sant Brynach, Canolfan Bro Cerwyn, Heol Abergwaun, Hwlffordd, SA61 2PZ

  • Rhif ffôn: 01437 773219

Ward Santes Non, Bro Cerwyn, Heol Abergwaun, Hwlffordd, SA61 2PZ

(Ymweliad agored gyda thrafodaeth â staff y ward)

  • Rhif ffôn: 01437 772 871
Rhannwch: