Neidio i'r prif gynnwy

Awdioleg

Mae ein gofynion staffio yn wahanol i'r arfer felly'n golygu ni allwn ateb unrhyw alwadau ffôn ar ddydd Gwener ar ôl 2.30pm. Fodd bynnag, ystyriwch gysylltu â ni drwy ein cyfrif e-bost: Audiology.hyweldda@wales.nhs.uk

Byddwch yn ymwybodol, oherwydd hyfforddiant staff, y bydd ein holl adrannau Awdioleg ar gau ddydd Gwener 15 Rhagfyr.

 

Beth i'w wneud os credwch fod angen i chi weld awdiolegydd

Os credwch fod anhawster clywed gennych, neu os oes unrhyw bryderon gennych am eich clyw neu’ch cydbwysedd, y peth cyntaf i’w wneud yw mynd at eich meddyg teulu i drafod hyn. Yna gallwch chi a’r meddyg teulu benderfynu a oes angen i chi gael eich cyfeirio at yr adran ENT neu awdioleg.

Os ydych eisoes yn defnyddio teclyn clyw a gawsoch gan yr adran awdioleg, gallwch gysylltu â ni yn uniongyrchol fel y gallwn drafod beth sydd orau i chi. Ceir manylion cyswllt isod.

 

Cymhorthion clyw

 

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: