Awdioleg

Rydym yn cynnal profion amrywiol i gael gwybod a all pobl glywed o fewn yr ystod glyw arferol. Os na allant, gall awdiolegwyr ddarganfod pa rannau o’r ystod glyw (amledd uchel, canolog neu isel) sydd wedi’u heffeithio ac i ba raddau.

Rydym fel awdiolegwyr yn cydweithio â phobl o bob oed a chefndir gan gynnwys pobl ifanc iawn. Os byddwn yn darganfod eich bod wedi colli clyw neu fod eich cydbwysedd wedi’i effeithio, gallwn argymell opsiynau gwahanol i chi, fel gosod teclyn clyw digidol neu gyfeirio’r claf at ymgynghorydd  clust, trwyn a llwnc (ENT).

Rydym yn darparu gwasanaethau awdioleg yn Ysbytai Cyffredinol Bronglais, Glangwili, Tywysog Philip a Llwynhelyg yn ogystal â mewn sawl canolfan gofal iechyd.

Beth i'w wneud os credwch fod angen i chi weld awdiolegydd

Os credwch fod anhawster clywed gennych, neu os oes unrhyw bryderon gennych am eich clyw neu’ch cydbwysedd, y peth cyntaf i’w wneud yw mynd at eich meddyg teulu i drafod hyn. Yna gallwch chi a’r meddyg teulu benderfynu a oes angen i chi gael eich cyfeirio at yr adran ENT neu awdioleg.

Os ydych eisoes yn defnyddio teclyn clyw a gawsoch gan yr adran awdioleg, gallwch gysylltu â ni yn uniongyrchol fel y gallwn drafod beth sydd orau i chi. Ceir manylion cyswllt isod.

Rhannwch: