Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth anableddau dysgu

Mae ein gwasanaeth ar gyfer plant ac oedolion ag anableddau dysgu. Mae'r rhain gan amlaf yn bobl sydd ag anableddau dysgu dwys a lluosog, yn aml ag ymddygiad heriol, neu sydd â materion iechyd meddwl, neu anghenion iechyd corfforol ychwanegol.

A ydych yn poeni ynghylch mynychu'r ysbyty yn ystod coronafirws?

Rydyn ni wedi gwneud y fideo hon i ddangos i chi beth fyddwch chi'n ei weld pan fyddwch chi'n mynychu'r ysbyty yn ystod coronafirws.

Os oes angen i chi ddod i'r ysbyty oherwydd eich bod chi'n teimlo'n sâl neu wedi'ch anafu, bydd yr ysbyty'n edrych yn wahanol i'r hyn y mae'n ei wneud fel rheol. Mae ein meddygon a'n nyrsys yma i'ch helpu chi i deimlo'n ddiogel a gwella. Dewch â'ch Pasbort Iechyd gyda chi i'r ysbyty.

 

 

Rhannwch: