Brys ac allan o oriau

Os oes gennych angehenion gofal brys na fydd yn aros ond NID yn argyfwng 999, ffonwich 111 ar gyfer Gofal Iechyd Cymru i gael cyngor a chefnogaeth iechyd. Mae'r rhif yn rhad ac am ddim i'w ffonio ac mae'r wasanaeth hwn ar gael hyd yn oed pan fydd eich meddygfa ar agor.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am ofal meddygon teulu tu allan i oriau yn eich ardal chi.

111 hefyd yw'r rhif sydd angen i chi ffonio i gael mynediad at wasanaethau Meddyg Teulu Tu Allan i Oriau ar draws eich ardal.

Os ydych chi'n fyddar neu'n drwm eich clyw ac nad ydych chi'n defnyddio BSL neu os oes gennych fynediad at gyfrifiadur, llechen neu ffôn clyfar, rydych chi'n dal i gysylltu â 111 trwy Ras Gyfnewid Testun / Testun y Genhedlaeth Nesaf (a elwid gynt yn Type Talk) trwy ddeialu 18001 111.

Rhannwch: