Neidio i'r prif gynnwy

Brys ac allan o oriau

Mae ein timau yn ein Hadrannau Achosion Brys (A&E) ar draws ein hysbytai o dan bwysau sylweddol. Helpwch ni drwy ddewis yn ofalus sut rydych yn defnyddio ein gwasanaethau, fel ein bod ond yn gweld pobl ag anghenion gofal brys neu argyfwng yn ein hadrannau damweiniau ac achosion brys. Mae ein tudalen yn egluro pryd i ddefnyddio A&E neu gwasanaethau arall (agor mewn dolen newydd). Diolch am eich cefnogaeth ac am ein helpu ni i'ch helpu chi.

Mewn argyfwng meddygol, pan fydd rhywun yn ddifrifol wael neu wedi'i anafu a bod ei fywyd mewn perygl (megis yn anymwybodol, anhawster anadlu, amheuaeth o drawiad ar y galon neu strôc, poen yn y frest, colli gwaed yn drwm, anaf difrifol neu losgiadau difrifol), dylech ddeialu 999. Os oes gennych angehenion gofal brys na fydd yn aros ond NID yn argyfwng 999, ffonwich 111 ar gyfer Gofal Iechyd Cymru (agor mewn dolen newydd) i gael cyngor a chefnogaeth iechyd. Mae'r rhif yn rhad ac am ddim i'w ffonio ac mae'r wasanaeth hwn ar gael hyd yn oed pan fydd eich meddygfa ar agor.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am ofal meddygon teulu tu allan i oriau yn eich ardal chi (agor mewn dolen newydd)

111 hefyd yw'r rhif sydd angen i chi ffonio i gael mynediad at wasanaethau Meddyg Teulu Tu Allan i Oriau ar draws eich ardal.

Os ydych chi'n fyddar neu'n drwm eich clyw ac nad ydych chi'n defnyddio BSL neu os oes gennych fynediad at gyfrifiadur, llechen neu ffôn clyfar, rydych chi'n dal i gysylltu â 111 trwy Ras Gyfnewid Testun / Testun y Genhedlaeth Nesaf (a elwid gynt yn Type Talk) trwy ddeialu 18001 111.

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: