Neidio i'r prif gynnwy

Datganiadau i'r wasg

07/05/2021
Cyhoeddi canllaw ymweld newydd ar gyfer gwasanaethau beichiogrwydd cynnar a mamolaeth
07/05/2021
Lansio Gwasanaeth Mamau yn Bwysig / Mums Matter ar draws Bwrdd Iechyd Hywel Dda
Arwydd clinig brechu COVID-19
Arwydd clinig brechu COVID-19
07/05/2021
Diweddariad defnydd o'r brechlyn COVID-19 AstraZeneca
07/05/2021
Dweud eich dweud am wasanaethau fferyllol y dyfodol

Rydym yn gwahodd pobl o ganol a gorllewin Cymru i roi eu barn ar wasanaethau fferyllol cymunedol.

Menyw yn derbyn y frechlyn COVID-19
Menyw yn derbyn y frechlyn COVID-19
04/05/2021
Annog pobl dros 30 oed i gysylltu â'r bwrdd iechyd i gael y brechiad COVID cyntaf
29/04/2021
Diweddariad - Newid dros dro i brif fynedfa yn Ysbyty Glangwili

Cyhoeddir dyddiad ailagor diwygiedig cyn gynted â phosibl.

29/04/2021
BIP Hywel Dda yn lansio Strategaeth Ymchwil ac Arloesi

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi cyhoeddi ei Strategaeth Ymchwil ac Arloesi, a fydd yn helpu i ddarparu gwasanaethau clinigol i bobl Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

Tîm milwrol yn canolfan frechu Caerfyrddin
Tîm milwrol yn canolfan frechu Caerfyrddin
26/04/2021
Ffarwelio â rhai o'n partneriaid milwrol
21/04/2021
Wedi derbyn brechlyn cyntaf Pfizer dros 21 diwrnod yn ôl? Cysylltwch â ni am eich ail frechlyn cyn gynted â phosibl
19/04/2021
Dyfarnu Gwobr Sefydliad Betsi Cadwaladr i nyrs leol
19/04/2021
Adleoli canolfan frechu torfol Hwlffordd i Ganolfan Picton dros dro
Nyrs yn rhoi brechlyn cleifion oedrannus
Nyrs yn rhoi brechlyn cleifion oedrannus
16/04/2021
Cysylltwch â ni erbyn dydd Gwener 16 Ebrill i gael eich brechlyn cyntaf (grwpiau 1 i 9)
14/04/2021
Rhaglen frechu yn dychwelyd i Ynys Bŷr
14/04/2021
Pecynnau profi COVID-19 ar gyfer pobl sy'n methu gweithio gartref
08/04/2021
Cadw golwg ar eich llesiant trwy wasgu botwm

Ap Cysylltu â Llesiant newydd sy'n cefnogi llesiant unigolion.

07/04/2021
Y trydydd brechlyn COVID-19 yn cyrraedd Cymru

Mae'r trydydd brechlyn COVID-19 yn cael ei gyflwyno ledled Cymru o heddiw ymlaen gyda chleifion yn Sir Gaerfyrddin yn dod y cyntaf yn y DU i'w dderbyn.

01/04/2021
Annog trigolion Hywel Dda i gysylltu â'r bwrdd iechyd er mwyn bwcio dos cyntaf brechlyn
31/03/2021
Gofal iechyd brys tra ar wyliau

Lluniwyd canllawiau i ymwelwyr i'w cynghori ar sut i gael mynediad at wasanaethau profi a iechyd brys COVID-19 tra ar wyliau.

30/03/2021
BIP Hywel Dda yn annog pobl i fwcio ail apwyntiad brechlyn Pfizer
26/03/2021
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn ymestyn ei wasanaeth asesiadau digidol i gleifion Lymphoedema