Neidio i'r prif gynnwy

Datganiadau i'r wasg

14/01/2022
Brechlyn COVID-19: BIP Hywel Dda yn apelio ar rieni a gofalwyr plant 5-11 oed sydd mewn perygl i ddod ymlaen
13/01/2022
Chwistrell wyrthiol yn achub bywyd dioddefwr gorddos cyffuriau
12/01/2022
Gwasanaethau gwell ar gyfer pobl sydd angen gofal

12 Ionawr 2022

11/01/2022
Mae Omicron yn rhoi mwy o straen ar wasanaethau Gofal Sylfaenol
11/01/2022
Cynlluniau am Ganolfan Iechyd Cross Hands i fynd gerbron Llywodraeth Cymru

11 Ionawr 2022

10/01/2022
Mae amser o hyd i gael eich brechlyn COVID-19
Logo Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Logo Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
07/01/2022
Bwrdd Iechyd yn cymryd camau i amddiffyn darpariaeth iechyd a gofal ar gyfer y rhai difrifol wael
05/01/2022
Rôl newydd addysgwr nyrsys yn gwella profiad y claf

05 Ionawr 2022

31/12/2021
Clinigau brechu galw heibio i barhau i'r Flwyddyn Newydd
30/12/2021
Datganiad o Sefyllfa Hywel Dda 30 Rhagfyr 2021

30 Rhagfyr 2021

29/12/2021
Diweddariad Rhaglen Brechu COVID-19 Dydd Mercher 29 Rhagfyr 2021

29 Rhagfyr 2021

29/12/2021
Plant a phobl ifanc – rhannwch eich barn ar brofiadau iechyd

29 Rhagfyr 2021

23/12/2021
Diweddariad Rhaglen Brechu COVID-19 Dydd Iau 23 Rhagfyr 2021
23/12/2021
Gwasanaeth Cymorth Rhestr Aros wedi lansio
23/12/2021
Neges am leoliadau cartref gofal ar ôl rhyddhau o'r ysbyty.
22/12/2021
Rhoi sêl bendith i'r prosiect campysau ym mhortffolio'r Fargen Ddinesig
22/12/2021
Stociwch eich cabinet meddygaeth pan fyddwch chi'n stocio ar gyfer y dathliadau
22/12/2021
Adeiladu dwy theatr llawdriniaethau newydd yn Ysbyty'r Tywysog Philip i ddelio â rhestrau aros am lawdriniaethau
20/12/2021
Symud Canolfan Brofi Hwlffordd
20/12/2021
Diweddariad y rhaglen frechu rhag COVID-19 ddydd Llun 20 Rhagfyr 2021