Neidio i'r prif gynnwy

Clinig ysgyfaint mynediad cyflym

Byddwch yn cael eich cyfeirio i'r tîm anadlol oherwydd pryderon yr ydych wedi codi ynghylch eich iechyd, er enghraifft colli pwysau, peswch, diffyg anadl, neu ddelwedd pelydr X annormal o'r frest. Felly, mae'ch meddyg teulu, neu gweithwyr iechyd proffesiynol eraill, wedi gofyn i'r clinigwyr anadlol ymchwilio a darganfod beth sy'n achosi'r symptomau hyn. Mae pawb dan sylw yn rhan o dîm penodedig sy'n ymrwymedig i roi diagnosis a'ch thrin cyn gynted â phosibl.

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: