Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau gwybodaeth a chymorth Macmillan

Os ydych chi'n aros am lawdriniaeth neu driniaeth fel cemotherapi neu radiotherapi ar hyn o bryd, gall paratoi'n effeithiol wneud gwahaniaeth sylweddol i'ch profiad o driniaeth a'ch adferiad - dewch o hyd i ragor o wybodaeth ar sut i baratoi ar gyfer triniaeth canser yma. (agor mewn dolen newydd)

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth a Chymorth Canser Macmillan yn wasanaeth cyfrinachol, sy'n rhad ac am ddim, i bawb y mae canser yn effeithio arnynt. Rydym yn darparu gwybodaeth i'ch helpu chi i wneud eich penderfyniad gorau am driniaeth, arweiniad ar ddelio â'i effeithiau. Rydym yn helpu gydag arian a materion gwaith, gyda budd-daliadau a grantiau. Rydyn ni yno i chi adeg y diagnosis a thu hwnt, gan roi sicrwydd i chi, eich ffrindiau a'ch teulu.

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: