Gwasanaethau gwybodaeth a chymorth Macmillan

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth a Chymorth Canser Macmillan yn wasanaeth cyfrinachol, sy'n rhad ac am ddim, i bawb y mae canser yn effeithio arnynt. Rydym yn darparu gwybodaeth i'ch helpu chi i wneud eich penderfyniad gorau am driniaeth, arweiniad ar ddelio â'i effeithiau. Rydym yn helpu gydag arian a materion gwaith, gyda budd-daliadau a grantiau. Rydyn ni yno i chi adeg y diagnosis a thu hwnt, gan roi sicrwydd i chi, eich ffrindiau a'ch teulu.

Rhannwch: