Neidio i'r prif gynnwy

Datganiadau i'r wasg

Diweddariad COVID Hywel Dda
Diweddariad COVID Hywel Dda
31/07/20
Diweddariad Sgan Mamolaeth – Sgan 20 wythnos

Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod bellach yn gallu symud i'r cam nesaf o ddiweddaru ein polisi ymweld. Er nad yw ymweld yn dychwelyd i sut yr oedd cyn Covid-19, rydym bellach yn gallu gweithredu rhai o'r canllawiau gan Lywodraeth Cymru.

31/07/20
Nôl i'r ysgol – dim angen rhan o'r ysbyty maes mwyach

Mae Ysgol Penweddig yn paratoi i ailagor ei drysau yn ddiogel i ddisgyblion ym mis Medi 2020 wrth i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda drosglwyddo'r safle yn ddiolchgar yn ôl i Gyngor Sir Ceredigion.

18/07/20
Mynediad at wasanaethau plant brys yn Sir Benfro

Pan fydd eich plentyn yn sâl neu wedi'i anafu, mae'n anodd iawn penderfynu a ddylid / pryd i ffonio meddyg teulu, GIG 111 eich plentyn neu fynd i'r Adran Achosion Brys. 

Diweddariad COVID Hywel Dda
Diweddariad COVID Hywel Dda
17/07/20
Datganiad - Llywodraeth Cymru wedi diweddaru canllawiau ar ymweld ag ysbytai
17/07/20
Cysylltu â Charedigrwydd – Ymgyrch newydd yn lansio
06/07/20
Hywel Dda yn ymuno i ddweud diolch yn fawr iawn ar benblwydd y Gwasanaeth Iechyd
06/07/20
Pâr lleol sy'n gweithio i'r GIG yn rhannu sut wnaeth profion COVID-19 eu helpu i ddychwelyd i ofalu am gleifion
01/07/20
Annog cleifion anadlol i ymuno â gwasanaeth ar-lein newydd
01/07/20
Cleifion Canser yn cael diagnosis cyflymach gan ddiolch i sganiwr gwerth aml-filiynau o bunnoedd

Mae disgwyl i amseroedd aros gael eu lleihau i gleifion canser yn ein ardal sydd angen sgan PET/CT arnynt.