Neidio i'r prif gynnwy

Datganiadau i'r wasg

Diweddariad COVID Hywel Dda
Diweddariad COVID Hywel Dda
22/01/21
Gwahodd pobl rhwng 75 a 79 oed i dderbyn eu brechiad COVID mewn canolfan frechu dorfol
20/01/21
Darn gan Gadeirydd BIP Hywel Dda: Peidiwch â cholli gobaith – mae'r brechlynnau yma
Adeilad Gofal Integredig Aberteifi
Adeilad Gofal Integredig Aberteifi
19/01/21
Agor Uned Mân Anafiadau Aberteifi

Bydd yr Uned Mân Anafiadau (MIU) yng Nghanolfan Gofal Integredig Aberteifi yn ailagor i gleifion o ddydd Llun 25 Ionawr 2021

Diweddariad COVID Hywel Dda
Diweddariad COVID Hywel Dda
15/01/21
Helpwch ni i'ch helpu chi - trwy ymweld â'ch fferyllydd lleol i helpu i drin eich anhwylderau gaeaf
Diweddariad COVID Hywel Dda
Diweddariad COVID Hywel Dda
15/01/21
Helpu i ddarparu rhaglen frechu fwyaf Cymru

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn cefnogi ymdrech genedlaethol i gyflawni'r rhaglen frechu fwyaf a welodd Cymru erioed, sy'n cynnwys adeiladu seilwaith newydd sbon.

Bonheddwr yn cerdded trwy ward yr ysbyty
Bonheddwr yn cerdded trwy ward yr ysbyty
12/01/21
Ysbyty cymunedol yn Sir Gaerfyrddin yn ailagor

Rydym yn falch o gyhoeddi ailagor Ysbyty Cymunedol Llanymddyfri ar unwaith, Sir Gaerfyrddin, gyda chleifion yn cael eu trosglwyddo i'r ysbyty yr wythnos hon.

11/01/21
Helpwch Ni i'ch Helpu Chi pan gewch eich Derbyn mewn Argyfwng
08/01/21
Meddygon teulu yn dechrau cyflwyno rhaglen frechu Rhydychen AstraZeneca COVID-19

Mae ein poblogaeth dros 80au yn Hywel Dda wedi dechrau derbyn brechiadau i'w hamddiffyn rhag COVID-19 gan fod y brechlynnau Rhydychen AstraZeneca cyntaf wedi'u dosbarthu i feddygfeydd teulu yng ngorllewin Cymru yr wythnos hon.

07/01/21
Ysbyty maes Sir Benfro yn weithredol

Mae Ysbyty Enfys Carreg Las, sef ysbyty maes yn Sir Benfro, bellach yn weithredol ac yn derbyn cleifion.

dwylo dyn
dwylo dyn
07/01/21
Gwasanaeth cwnsela a llesiant emosiynol ar-lein i bobl ifanc
06/01/21
#DiogeluCymru - Peidiwch â gohirio tan yfory yr hyn y gallwch chi ei wneud heddiw i'n helpu ni i'ch helpu chi'r gaeaf hwn
02/01/21
Mwy o frechlynnau COVID-19 ar eu ffordd i ardaloedd Hywel Dda