Neidio i'r prif gynnwy

Datganiadau i'r wasg

31/03/20
Gohiriwyd Gwasanaeth Babanod a Garwyd ac a Gollwyd

Mae’n ddrwg gennym orfod ein hysbysu ein bod wedi gorfod gohirio Gwasanaeth ‘Cariad a Cholli Babanod’ eleni.

Diweddariad COVID Hywel Dda
Diweddariad COVID Hywel Dda
30/03/20
Cytuno ar ddefnyddio tri cyfleuster yng Ngheredigion mewn ymateb i COVID-19

Mae Cyngor Sir Ceredigion a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (BIPHDd) yn gweithio gyda'i gilydd mewn ymateb i bandemig COVID-19. 

Diweddariad COVID Hywel Dda
Diweddariad COVID Hywel Dda
27/03/20
Cyrchfan Parc Cenedlaethol Bluestone yn ymuno â'r frwydr yn erbyn COVID-19

Bydd Cyrchfan Parc Cenedlaethol Bluestone yn dod yn Ganolfan Adferiad i gleifion yn Sir Benfro

Diweddariad COVID Hywel Dda
Diweddariad COVID Hywel Dda
27/03/20
Cefnogi fferyllfeydd cymunedol i gefnogi eraill

Newidiadau gweithredol dros dro i fferyllfeydd cymunedol yn ystod y pandemig COVID-19

Diweddariad COVID Hywel Dda
Diweddariad COVID Hywel Dda
25/03/20
Neges wrth ein Prif Weithredwr

Gwyliwch a rhannwch: Ar yr adeg anodd hon, mae ein Prif Weithredwr Steve Moore yn estyn allan at ein staff a'n cymunedau.

Diweddariad COVID Hywel Dda
Diweddariad COVID Hywel Dda
24/03/20
Cyfyngiadau ymweld yn ystod pandemig COVID-19

Diweddariad ar gyfyngiadau ymweld gan Fwrdd Iechyd Hywel Dda

Diweddariad COVID Hywel Dda
Diweddariad COVID Hywel Dda
23/03/20
Cyngor yn addasu adeiladau i greu gwelyau GIG ar gyfer COVID

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gweithio i roi cannoedd o welyau ychwanegol yn eu lle

Diweddariad COVID Hywel Dda
Diweddariad COVID Hywel Dda
21/03/20
Gweithredu ein cynlluniau Coronafeirws

Mae'r paratoadau ar gyfer rheoli'r achosion o Coronavirus COVID-19 wedi dechrau deddfu cynlluniau

Diweddariad COVID Hywel Dda
Diweddariad COVID Hywel Dda
19/03/20
Cau Uned Mân Anafiadau Llanymddyfri dros dro

Hysbyswyd y preswylwyr y bydd yr Uned Mân Anafiadau yn cau dros dro.

Diweddariad COVID Hywel Dda
Diweddariad COVID Hywel Dda
18/03/20
Gweithio mewn partneriaeth i amddiffyn ein cymunedau

Bydd popeth sydd angen ei wneud yn cael ei wneud, er mwyn amddiffyn cymunedau yng ngorllewin Cymru.

Diweddariad COVID Hywel Dda
Diweddariad COVID Hywel Dda
16/03/20
Gofyn i'r cyhoedd i weithio gyda'r GIG yn lleol

Diolch i gleifion a'r cyhoedd am eu dealltwriaeth a'u hamynedd wrth i'r cyngor cyhoeddus newid.

16/03/20
Ail-drefnu ail ddigwyddiad galw-heibio i'r cyhoedd yn Llanymddyfri

Gohiriwyd cynlluniau i gynnal ail ddigwyddiad galw heibio cyhoeddus yn Llanymddyfri.

Diweddariad COVID Hywel Dda
Diweddariad COVID Hywel Dda
10/03/20
Amddiffyn ein cymunedau rhag Coronavirus

Dwy Uned Profi Coronafirws (UPC) ar agor i helpu i amddiffyn iechyd ein cymunedau.

Plentyn yn yr orthodontydd
Plentyn yn yr orthodontydd
09/03/20
Darparwr orthodonteg newydd i'n drigolion

O Ebrill 1 2020, bydd y rhai sydd angen gwasanaethau orthodonteg yn derbyn eu triniaeth trwy ddarparwr newydd.

Coronavirus image
Coronavirus image
06/03/20
Diweddaraf o Iechyd Cyhoeddus Cymru am COVID-19
06/03/20
Plannu gyda'n gilydd er mwyn dyfodol ein plant

Datganiad i'r wasg: Cyngor Sir Penfro