Neidio i'r prif gynnwy

Datganiadau i'r wasg

30/04/20
Uned profi drwy ffenest car yn agor i weithwyr allweddol
29/04/20
Rhannu caredigrwydd

Rydym wedi cael ein lethu gan gynigion o gymorth a rhoddion gan y gymuned.

27/04/20
Cadw cleifion mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau

Mae cadw mewn cysylltiad ag aelodau o'r teulu neu ffrindiau yn yr ysbyty yn bwysig, yn enwedig yn ystod yr amseroedd digynsail hyn.

Diweddariad COVID Hywel Dda
Diweddariad COVID Hywel Dda
24/04/20
Cynyddu capasiti profi

Rydym yn cynyddu ein capasiti profi coronafirws yng ngorllewin Cymru wrth i'r gwaith ddechrau y penwythnos hwn ar uned brofi gyrru drwodd newydd ar gyfer gweithwyr allweddol ar safle maes y sioe yng Nghaerfyrddin.

Diweddariad COVID Hywel Dda
Diweddariad COVID Hywel Dda
23/04/20
Prif Weithredwr Hywel Dda yn canmol "ymdrech ragorol"
21/04/20
Paratoadau gofal iechyd cymunedol yn ystod y pandemig
Diweddariad COVID Hywel Dda
Diweddariad COVID Hywel Dda
20/04/20
Diweddariad ar Wasanaethau Plant Hywel Dda
20/04/20
Gwerthfawrogi ein staff GIG Cymunedol

Mae nyrsys cymunedol yn chwarae rhan hanfodol wrth ddarparu gofal amserol o ansawdd i gleifion bob dydd ar draws y tri sir.

17/04/20
Cyd-weithio ar gyfer preswylwyr cartrefi gofal
16/04/20
Neges gan Fforwm Gwydnwch Lleol Dyfed Powys
15/04/20
Llinell gyngor iechyd rhywiol

Mae trigolion lleol yn ein 3 sir yn cael gwybod bod y Gwasanaeth Iechyd Rhywiol lleol wedi atal dros dro.

14/04/20
Neges wrth Phil Kloer, Cyfarwyddwr Meddygol

Gyda thristwch mawr rydym yn cyhoeddi marwolaeth ein hymgynghorydd mewn Meddygaeth Frys, Mr Jeremy Williams.

Diweddariad COVID Hywel Dda
Diweddariad COVID Hywel Dda
10/04/20
Mynediad at ofal llygaid yn ystod y pandemig COVID-19
09/04/20
Sut i helpu'r Gwasanaeth Iechyd a chymunedau lleol

Cydweithio i sicrhau bod yr ysbryd cymunedol eithriadol hwn yn helpu ac yn cefnogi'r rhai mewn angen.

Diweddariad COVID Hywel Dda
Diweddariad COVID Hywel Dda
09/04/20
Anerchiad gan Maria Battle, Cadeirydd

Ar ran Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, diolch am bopeth rydych chi i gyd yn ei wneud i'n cefnogi.

Diweddariad COVID Hywel Dda
Diweddariad COVID Hywel Dda
08/04/20
Diweddariad y Gwasanaethau Mamolaeth am ymweliadau partneriaid geni
08/04/20
Meddygfeydd teulu sy'n darparu gwasanaethau hanfodol

Mae Meddygfeydd Teulu yn gweithio'n galed i sicrhau bod gwasanaethau hanfodol yn parhau i redeg ar gyfer y cymunedau maen nhw'n eu gwasanaethu.

06/04/20
Gwedd newydd i Ward 10 wrth iddi ail agor i gleifion

Yn dilyn ailwampio bydd Ward 10 Withybush Hospital yn ailagor ddydd Llun, 6 Ebrill.

Diweddariad COVID Hywel Dda
Diweddariad COVID Hywel Dda
02/04/20
Apêl Codi Arian Hywel Dda COVID19

Mae ein cymunedau ar draws cefnogaeth a rhoddion Hywel Dda ar gyfer ein staff ar y rheng flaen wedi bod yn anhygoel mewn ymateb i'r pandemig cyfredol.