Neidio i'r prif gynnwy

Datganiadau i'r wasg

29/12/20
Bydwraig Gymunedol adref ar gyfer y Nadolig ar ôl brwydr 85 diwrnod gyda COVID-19

Mae Sharon Geggus, bydwraig gymunedol o Gydweli adref ar gyfer y Nadolig ar ôl brwydr tri mis gyda coronafeirws.

23/12/20
Y Bwrdd Iechyd yn talu teyrnged i arweinydd nyrsys ysbrydoledig

Gyda thristwch mawr rydym yn cadarnhau bod Mrs Carol Cotterell, ein Cyfarwyddwr Cynorthwyol Nyrsio wedi marw’n ddiweddar ar 13 Rhagfyr 2020.

Bonheddwr yn cerdded trwy ward yr ysbyty
Bonheddwr yn cerdded trwy ward yr ysbyty
23/12/20
Cyfyngiadau ymweld â'n hysbytai

Mae ymweld â’n hysbytai yn parhau i fod yn gyfyngedig dros gyfnod y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd. 

23/12/20
Canmoliaeth AGIC i ysbytai maes

Mae dau o'r ysbytai maes ar draws Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi cael canmoliaeth uchel gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru mewn adroddiad a gyhoeddwyd yn ddiweddar.

22/12/20
Prentis gofal iechyd lleol yn cipio gwobr genedlaethol Arwr yr Arddegau

Cyflwynwyd gwobr genedlaethol #TeenHero i Will Jones, 17 oed o Gaerfyrddin, gan Greg James o BBC Radio 1.

22/12/20
Gwraig 99 oed yn barod i'r Nadolig yn dilyn gweithdrefn ar y galon

Mae cyn-nyrs o Aberystwyth wedi canmol y weithdrefn “wyrthiol” gafodd ar ei chalon yn Ysbyty Bronglais ddyddiau’n unig cyn y Nadolig.

21/12/20
Y fferyllfa yn gyntaf y Nadolig hwn

Gyda'r Nadolig yn prysur agosáu, a chynnydd mewn achosion o Covid 19, mae pobl yn cael eu hannog i fod gall y gaeaf hwn trwy ymweld â'u fferyllydd lleol ar gyfer mân gyflyrau, yn hytrach na mynd at eu meddyg teulu neu'r adran damweiniau ac achosion brys.

18/12/20
Bwrdd Iechyd i gyhoeddi mesurau ychwanegol i ymdopi â'r galw
17/12/20
Cynllun peilot o gyflwyno brechiad COVID-19 yn dechrau ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
15/12/20
Yr awr dywyllaf yw'r un cyn y wawr

Mae sefydliadau sydd ar reng flaen ymateb Gorllewin Cymru i COVID-19 wedi rhybuddio bod ein cymunedau yn llygad y storm wrth i ni wynebu achosion uchaf erioed o’r clefyd yn ein hardal.

Diweddariad COVID Hywel Dda
Diweddariad COVID Hywel Dda
11/12/20
Cleifion COVID-19 wedi'u hynysu ar Ward Santes Non
10/12/20
Profion i'w darparu'n fwy lleol i Gadw Ceredigion yn Ddiogel

Bydd profion ar gyfer pobl â symptomau COVID-19 ar gael i'w harchebu yn Llanbedr Pont Steffan o heddiw (10 Rhagfyr 2020).

09/12/20
Bwrdd Iechyd yn apelio am gefnogaeth y cyhoedd i leddfu'r pwysau ar ysbytai
08/12/20
Digwyddiad hanesyddol ar draws Hywel Dda gyda staff ymhlith y cyntaf yn y byd i gael brechlyn Covid
Menyw yn derbyn y frechlyn COVID-19
Menyw yn derbyn y frechlyn COVID-19
04/12/20
Diolch i'n brechwyr ysgol

Hoffai Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda anfon ein diolch i'n nyrsys ysgol a'r rhai sydd wedi brechu eu plant rhag y ffliw dros y tri mis diwethaf.

03/12/20
Cyhoeddiad ar frechlyn COVID-19 – diweddariad BIP Hywel Dda

Gwneud paratoadau terfynol i gynnal ein rhaglen brechu torfol yn dilyn y cyhoeddiad ddydd Mercher.

Arwydd gwybodaeth
Arwydd gwybodaeth
02/12/20
Trosglwyddo cleifion o Ysbyty Cymunedol Llanymddyfri i Ysbyty Dyffryn Aman dros dro
Bonheddwr yn cerdded trwy ward yr ysbyty
Bonheddwr yn cerdded trwy ward yr ysbyty
01/12/20
Cam-drin staff y GIG yn gwbl annerbyniol, dywed y bwrdd iechyd

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi condemnio ymddygiad yr aelodau hynny o'r cyhoedd sy'n cam-drin staff y GIG.