Neidio i'r prif gynnwy

Datganiadau i'r wasg

31/01/2020
Gwasanaeth parcio a theithio ychwanegol ar gyfer Glangwili

Gwasanaeth gwennol estynedig rhwng maes parcio Nantyci ac Ysbyty Glangwili.

Plant â
Plant â
31/01/2020
Pasbort iechyd newydd yn rhoi llais i blant

Mae fy mhasbort Iechyd yn ffordd newydd i blant a phobl ifanc sydd angen rhannu gwybodaeth bwysig amdanynt eu hunain.

30/01/2020
Penodi Cyfarwyddwr Rhaglen Bargen Ddinesig Bae Abertawe

Penodwyd Doctor Jonathan Burnes yn Gyfarwyddwr Rhaglen.

Laura Andrews yn casglu ei gwobr
Laura Andrews yn casglu ei gwobr
16/01/2020
Cydnabyddir uwch nyrs Anabledd Dysgu

Mae Laura Andrews yn dathlu ar ôl derbyn gwobr fawreddog.

16/01/2020
Lansio prawf a thrin gwddf dolur

Gwasanaeth newydd i benderfynu a oes angen gwrthfiotigau ar gyfer symptomau dolur gwddf ar glaf mewn 18 fferyllfa.

15/01/2020
Galw am wirfoddolwyr GIG yng Ngheredigion

Rydym yn chwilio am bobl newydd i ymuno â Gwirfoddoli dros Iechyd yng Ngheredigion.

15/01/2020
Archwilio iechyd, gofal a llesiant yn Nyffryn Aman

Rydym yn parhau i archwilio sut y dylid datblygu Ysbyty Cwm Amman ochr yn ochr â gwasanaethau eraill yn y gymuned.

14/01/2020
Cyllid gwerth miliynau ar gyfer bargen y ddinas

Bargen Dinas Bae Abertawe sy’n werth £1.8 biliwn ac yn dod â dros 9,000 o swyddi o ansawdd uchel i economi Bae Abertawe.

08/01/2020
Ward ysbytai yn siapio ar gyfer ailagor 2020

Daeth codwyr arian a rhanddeiliaid allweddol i glywed am adnewyddu Ward 10 yn Ysbyty Withybush.