Neidio i'r prif gynnwy

Datganiadau i'r wasg

14/04/21
Rhaglen frechu yn dychwelyd i Ynys Bŷr
14/04/21
Pecynnau profi COVID-19 ar gyfer pobl sy'n methu gweithio gartref

O ddydd Gwener 16 Ebrill 2021 bydd pobl sy’n methu gweithio gartref ac na allant gael mynediad at brofion COVID-19 yn uniongyrchol trwy eu gweithle, yn gallu casglu pecynnau profi yn lleol i brofi eu hunain am y feirws cyn mynd i'r gwaith

08/04/21
Cadw golwg ar eich llesiant trwy wasgu botwm

Ap Cysylltu â Llesiant newydd sy'n cefnogi llesiant unigolion.

07/04/21
Y trydydd brechlyn COVID-19 yn cyrraedd Cymru

Mae'r trydydd brechlyn COVID-19 yn cael ei gyflwyno ledled Cymru o heddiw ymlaen gyda chleifion yn Sir Gaerfyrddin yn dod y cyntaf yn y DU i'w dderbyn.

01/04/21
Annog trigolion Hywel Dda i gysylltu â'r bwrdd iechyd er mwyn bwcio dos cyntaf brechlyn
31/03/21
Gofal iechyd brys tra ar wyliau

Lluniwyd canllawiau i ymwelwyr i'w cynghori ar sut i gael mynediad at wasanaethau profi a iechyd brys COVID-19 tra ar wyliau.

30/03/21
BIP Hywel Dda yn annog pobl i fwcio ail apwyntiad brechlyn Pfizer
26/03/21
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn ymestyn ei wasanaeth asesiadau digidol i gleifion Lymphoedema
24/03/21
"Peidiwch ag aros. Mwynhewch eich bywyd i'r eithaf" meddai Sarah, goroeswr canser
24/03/21
Dadgomisiynu tri ysbyty maes wrth i'r bwrdd iechyd adolygu capasiti
23/03/21
Newid dros dro i brif fynedfa Ysbyty Glangwili

Bydd prif fynedfa Ysbyty Glangwili ar gau dros dro am bum wythnos fel rhan o waith parhaus i wella cyfleusterau mamolaeth yn yr ysbyty.

22/03/21
Seremoni Wobrwyo Siryf Uchel Dyfed
22/03/21
Mae Ysbyty Bronglais wedi croesawu llawfeddyg ymgynghorol newydd y colon
19/03/21
Flwyddyn yn ddiweddarach - myfyrdodau'r Cadeirydd a chanolbwyntio ar adferiad

Mae Maria Battle, Cadeirydd yn myfyrio ar y flwyddyn ddiwethaf wrth inni gyrraedd pen-blwydd y cyfarwyddyd aros gartref cyntaf yn y DU mewn ymateb i bandemig COVID-19

19/03/21
Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn cymeradwyo prosiect Pentre Awel

Mae prosiect Llanelli gwerth miliynau o bunnoedd wedi'i gymeradwyo gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru.

19/03/21
Hywel Dda yn rhoi sicrwydd am gyflenwad brechlyn

Bydd y rhai sydd ag apwyntiad brechlyn wedi'i drefnu yn derbyn eu brechlyn yn ôl yr arfer a dylent fod yn bresennol yn eu apwyntiad.

17/03/21
Ailgychwyn ein gwasanaethau ysbyty

Estyn allan i'r holl gleifion y mae eu llawdriniaethau wedi'u gohirio oherwydd pandemig Covid-19 wrth i ni geisio ailgychwyn cymaint o lawdriniaethau a gynlluniwyd â phosibl.

15/03/21
Meithrinfa Ddydd Ysbyty Cyffredinol Glangwili Nawr ar Agor

Mae meithrinfa ddydd newydd wedi agor yn Ysbyty Cyffredinol Glangwili gyda gostyngiad ar gael i staff y GIG.

12/03/21
Cydnabod gwaith gwerthfawr gweithwyr proffesiynol gwyddor gofal iechyd yn ystod COVID-19

Mae gwaith caled, ymroddiad a phroffesiynoldeb clinigwyr a rhai nad ydynt yn glinigwyr fel ei gilydd wedi bod yn amhrisiadwy yn y frwydr yn erbyn COVID-19.

10/03/21
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn cefnogi ymgyrch iechyd meddwl Nursing Times

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi cyhoeddi y byddent yn cefnogi egwyddorion ymgyrch  ‘COVID-19: Wyt ti’n iawn?’ y Nursing Times.