Neidio i'r prif gynnwy

Datganiadau i'r wasg

30/09/2020
Profion cerdded mewn bellach ar gael ar gyfer tref Aberystwyth

O ddydd Mercher 30 Medi 2020, gall pobl yn Aberystwyth sydd â symptomau COVID-19 gael mynediad at brofion (trwy apwyntiad o flaen llaw) trwy gyfleuster cerdded mewn dros dro yn y dref.

30/09/2020
Tîm EIP yn cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Hyrwyddo Gofal Iechyd 2020

Llongyfarchiadau mawr i'r tîm Ymyrraeth Gynnar mewn Seicosis (EIP) am gyrraedd rownd derfynol Gwobrau Hyrwyddo Gofal Iechyd 2020 am eu gwaith ar y Prosiect Cymorth Cyflogaeth.

28/09/2020
Bwrdd iechyd yn rhoi sicrwydd i drigolion lleol Llanelli yn dilyn cyfyngiadau cloi
25/09/2020
Cyfyngiadau lleol newydd ar gyfer ardal helaeth o Lanelli
24/09/2020
Lansio ap COVID-19 y GIG yng Nghymru a Lloegr

Mae ap COVID-19 y GIG yn lansio 24 Medi ar draws Cymru a Lloegr a bydd yn hanfodol i helpu i ddiogelu Cymru.

23/09/2020
Annog trigolion Llanelli i gael eu profi os oes ganddynt symptomau Covid 19
Diweddariad COVID Hywel Dda
Diweddariad COVID Hywel Dda
18/09/2020
Gorchuddion wyneb yn hanfodol ym mhob ysbyty a chyfleusterau gofal iechyd Hywel Dda
Diweddariad COVID Hywel Dda
Diweddariad COVID Hywel Dda
14/09/2020
Datganiad Iechyd Cyhoeddus Cymru ar tor diogelwch data

Mae’n ddrwg gan Iechyd Cyhoeddus Cymru gyhoeddi bod torri rheolau data wedi digwydd yn ymwneud â data sy’n galluogi adnabod yn bersonol drigolion Cymru sydd wedi profi’n boisitif am COVID-19.

14/09/2020
Ydych chi'n gymwys i gael brechlyn ffliw am ddim y gaeaf hwn?

Mae amddiffyn eich iechyd ac iechyd y rhai o'ch cwmpas yn bwysicach nag erioed ac mae cael eich brechlyn ffliw yn rhan allweddol o hyn.

11/09/2020
Partneriaid yn gweithio i gefnogi problemau cenedlaethol gydag archebu profion COVID

Er bod rhai problemau ledled y DU wrth archebu profion COVID-19 lleol; Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda am sicrhau fod profion lleol yn cael eu cynnal ym mhob un o'r tair sir.

11/09/2020
Crimestoppers yn gofyn i breswylwyr i fod ar eu gwyliadwriaeth am droseddu cyfundrefnol ac i godi eu llais i atal camfanteisio